Telefonní čísla jsou do kabinetů vyučujících, uvědomte si, prosím, že vyučující tráví většinu pracovní doby ve třídách při výuce a při dohledu nad žáky. Pokud se jim nemůžete dovolat, zanechte vzkaz na sekretariátu školy: 558 425 551

PEDAGOGOVÉ ZŠ
Pozice Jméno a příjmení Telefonní kontakt E – mail
Ředitelka školy Mgr. Hana Kachtíková 558 425 555 hana.kachtikova@zsraskovice.cz
Zástupce ředitelky, kariérový poradce Mgr. Sylva Mertová 558 425 552 sylva.mertova@zsraskovice.cz
Zástupce ředitelky   Bc. Radovan Šáš 558 425 552 radovan.sas@zsraskovice.cz  
Metodik prevence PaedDr. Jana Halamová  558 425 569 jana.halamova@zsraskovice.cz 
Výchovný poradce,   třídní učitel 3..C     Mgr. Vendula Chodurová  558 425 565 vendula.chodurova@zsraskovice.cz
Speciální pedagog Mgr. Petr Oroszy 558 425 565 petr.oroszy@zsraskovice.cz
Speciální pedagog Bc. Táňa Stuchlíková 558 425 553 tana.stuchlikova@zsraskovice.cz
Třídní učitel 1.A Mgr. Markéta Muroňová 558 425 557 marketa.muronova@zsraskovice.cz 
Třídní učitel 1.B Mgr. Ivana Kovalčíková 558 425 563 ivana.kovalcikova@zsraskovice.cz
Třídní učitel 1.C Mgr. Ivona Lemon 558 425 560 ivona.lemon@zsraskovice.cz
Třídní učitel 2.A Mgr. Eva Škvárová 558 425 557 eva.skvarova@zsraskovice.cz
Třídní učitel 2.B PhDr. Naděžda Koperová  558 425 560 nadezda.koperova@zsraskovice.cz
Třídní učitel 2.C Mgr. Kristýna Felcmanová 558 425 557 kristyna.felcmanova@zsraskovice.cz 
Třídní učitel 3.A Josef Michálek, DiS. 558 425 560  josef.michalek@zsraskovice.cz 
Třídní učitel 3.B Mgr. Martin Theuer 558 425 558 martin.theuer@zsraskovice.cz 
Třídní učitel 4.A Mgr. Daniela Beloritová 558 425 559 daniela.beloritova@zsraskovice.cz 
Třídní učitel 4.B Mgr. Radan Hlisnikovská  558 425 565 radana.hlisnikovska@zsraskovice.cz 
Třídní učitel 4.C Ing. Alice Majerová 558 425 563 alice.majerova@zsraskovice.cz
Třídní učitel 5.A PhDr. Simona Carbolová 558 425 558 simona.carbolova@zsraskovice.cz
Třídní učitel 5.B Mgr. Dana Bednářová 558 425 559 dana.bednarova@zsraskovice.cz
Třídní učitel 6.A Mgr. Markéta Juřicová  558 425 554 marketa.juricova@zsraskovice.cz 
Třídní učitel 6.B Mgr. Jana Šamánková 558 425 562 jana.samankova@zsraskovice.cz 
Třídní učitel 7.A Mgr. Petra Novotná 558 425 557 petra.novotna@zsraskovice.cz 
Třídní učitel 7.B Mgr. Jana Jurošová  558 425 562 jana.jurosova@zsraskovice.cz  
Třídní učitel 7.C Ing. Jan Sonnek  558 425 557 jan.sonnek@zsraskovice.cz 
Třídní učitel 8.A Mgr. Pavel Březinský  558 425 554 pavel.brezinsky@zsraskovice.cz  
Třídní učitel 8.B Mgr. Lucie Adamová 558 425 554 lucie.adamova@zsraskovice.cz 
Třídní učitel 9.A Mgr. Petra Hnátková 558 425 559 petra.hnatkova@zsraskovice.cz
Třídní učitel 9.B Mgr. Michaela Štenclová 558 425 557 michaela.stenclova@zsraskovice.cz  
Učitel It Bc. David Merta 558 425 556 david.merta@zsraskovice.cz
 Učitel  Aj, Rj, Hv Mgr. Táňa Farná 558 425 558 tana.farna@zsraskovice.cz 
 Učitel Hv,Rj  Mgr. Anna Kajzarová  558 425 558 anna.kajzarova@zsraskovice.cz 
 Učitel M,Př,Ch Mgr. Dana Kuriplachová 558 425 554 dana.kuriplachova@zsraskovice.cz
 Učitel Prv, Vl, Př, Vv Mgr. Klára Odehnalová 558 425 560 klara.odehnalova@zsraskovice.cz  
 Učitel Z, asistent pedagoga 3.C Bc. Tomáš Lisník 558 425 558 tomas.lisnik@zsraskovice.cz

 

asistent pedagoga  7.A Hana Šmahlíková 558 425 561 hana.smahlikova@zsraskovice.cz
asistent pedagoga  2.C Hana Martináková 558 425 557 hana.martinakova@zsraskovice.cz
asistent pedagoga  8.B Hana Buráňová 558 425 553 hana.buranova@zsraskovice.cz
Školní asistent Jiří Klich 558 425 562 jiri.klich@zsraskovice.cz