Telefonní čísla jsou do kabinetů vyučujících, uvědomte si, prosím, že vyučující tráví většinu pracovní doby ve třídách při výuce a při dohledu nad žáky. Pokud se jim nemůžete dovolat, zanechte vzkaz na sekretariátu školy: 558 425 551

 

  PEDAGOGOVÉ ZŠ    
Pozice Jméno a příjmení Telefonní kontakt E – mail
Ředitelka školy Mgr. Hana Kachtíková 558 425 555 hana.kachtikova@zsraskovice.cz 
Zástupce ředitelky, kariérový poradce Mgr. Sylva Mertová 558 425 552 sylva.mertova@zsraskovice.cz
Zástupce ředitelky      Bc. Radovan Šáš 558 425 552 radovan.sas@zsraskovice.cz  
Metodik prevence PaedDr. Halamová Jana 558 425 569 jana.halamova@zsraskovice.cz 
Výchovný poradce, třídní učitel 5. A        Mgr. Chodurová Vendula 558 425 565 vendula.chodurova@zsraskovice.cz
Speciální pedagog Mgr. Věra Vnenková 558 425 565 vera.vnenkova@zsraskovice.cz
Speciální pedagog Bc.Stuchlíková Táňa 558 425 553 tana.stuchlikova@zsraskovice.cz
Třídní učitel 1. A Mgr. Eva Škvárová 558 425 557 eva.skvarova@zsraskovice.cz
Třídní učitel 1. B PhDr. Koperová Naděžda 558 425 560 nadezda.koperova@zsraskovice.cz
Třídní učitel 1. C Mgr. Felcmanová Kristýna 558 425 557 kristyna.felcmanova@zsraskovice.cz 
Třídní učitel 2. A Mgr. Theuer Martin 558 425 563 martin.theuer@zsraskovice.cz 
Třídní učitel 2. B Mgr. Kovalčíková Ivana 558 425 563 ivana.kovalcikova@zsraskovice.cz
Třídní učitel 3. A Mgr. Muroňová Markéta 558 425 557 marketa.muronova@zsraskovice.cz 
Třídní učitel 3. B Mgr. Hlisnikovská Radana  558 425 565 radana.hlisnikovska@zsraskovice.cz 
Třídní učitel 3. C Ing. Majerová Alice 558 425 563 alice.majerova@zsraskovice.cz
Třídní učitel 4. A Josef Michálek,  DiS.  558 425 560 josef.michalek@zsraskovice.cz 
Třídní učitel 4. B Mgr. Ivona Lemon 558 425 560 ivona.lemon@zsraskovice.cz
Třídní učitel 5.B Mgr. Šamánková Jana 558 425 562 jana.samankova@zsraskovice.cz 
Třídní učitel 6. A Mgr. Novotná Petra  558 425 557 petra.novotna@zsraskovice.cz 
Třídní učitel 6.B Mgr. Jurošová Jana 558 425 562 jana.jurosova@zsraskovice.cz  
Třídní učitel 6.C Ing. Sonnek Jan  558 425 557 jan.sonnek@zsraskovice.cz 
Třídní učitel 7. A Mgr. Adamová Lucie 558 425 554 lucie.adamova@zsraskovice.cz 
třídní učitel 7.B Mgr. Juřicová Markéta 558 425 554 marketa.juricova@zsraskovice.cz 
Třídní učitel 7.C Mgr. Březinský Pavel 558 425 558 pavel.brezinsky@zsraskovice.cz  
Třídní učitel 8. A Mgr. Hnátková Petra 558 425 559 petra.hnatkova@zsraskovice.cz
Třídní učitel 8. B Mgr. Štenclová Michaela 558 425 557 michaela.stenclova@zsraskovice.cz  
Třídní učitel 9.A Mgr. Daniela Beloritová 558 425 559 daniela.beloritova@zsraskovice.cz 
Třídní učitel 9. B Mgr. Bednářová Dana 558 425 559 dana.bednarova@zsraskovice.cz
Učitel It Bc. Merta David 558 425 556 david.merta@zsraskovice.cz
Učitel Z, Př Mgr.Kroča Jiří 558 425 558 jiri.kroca1@zsraskovice.cz
Učitel  Aj, Rj, Hv Mgr. Táňa Farná 558 425 558 tana.farna@zsraskovice.cz 
Učitel Hv,D Mgr. Kajzarová Anna 558 425 558 anna.kajzarova@zsraskovice.cz 
Učitel M,Př,Ch Mgr. Kuriplachová Dana 558 425 554 dana.kuriplachova@zsraskovice.cz