Provoz MŠ je v pracovních dnech od 6:00 do 16:30 hod.

Ranní příchod dětí je stanoven do 8:30 z důvodu ranních svačinek. Pro předškolní děti je ranní příchod stanoven do 8:00 hodin.

Úplata školného je stanovena na 500,- Kč měsíčně. Školné je potřeba zaplatit do 15. dne v měsíci na účet školy 131-770080297/0100. Děti v posledním roce před nástupem do ZŠ a děti s odkladem povinné školní docházky jsou od úplaty školného ze zákona osvobozeni, tudíž neplatí žádné školné.

 

Seznam věcí do školky:

–         pyžamko

–         oblečení vhodné k pobytu venku (tepláky, tričko, mikina – s přihlédnutím k ročnímu období)

–         oblečení vhodné pro pobyt ve třídě (volné, pohodlné tričko, tepláčky, (u menších dětí, jsou vhodné legíny nebo punčocháčky), papuče – s pevnou patou)

–         zástěrku nebo starší tričko na výtvarnou výchovu

–         holínky a pláštěnku (v případě nepříznivého počasí)

Všechny věci prosíme podepsat, aby se zamezilo případné ztrátě.

 

Kontakty:

Ředitelka školy: Mgr. Hana Kachtíková               zsraskovice@centrum.cz     558 425 555

Zástupkyně ředitelky MŠ: Bc. Martina Stoláriková        ms.raskovice@seznam.cz    558 692 266 

                                           

Třída Včeličky: 558 436 852

Třída Motýlci: 558 436 853

Třída Stonožky: 558 692 266

Třída Broučci: 596 410 867

Třída Berušky: 596 412 287

Telefon kuchyň MŠ: 558 692 466