„Výchovný poradce Ti pomůže otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš Ty sám.“

To znamená, že poskytne každému žákovi komplex individuálního poradenství, návrhů řešení a možnost volby.

Oblast poradenství v otázkách výchovy
Mgr. Vendula Chodurová
Pondělí     11.45 – 12.40 hod.   a po domluvě individuálně
Kontakt:    558425565

Náplň činnosti výchovného poradce 

Oblast poradenství v otázkách výchovy
spolupracuje  s třídními učiteli při řešení výchovných problémů
koordinuje práce třídních učitelů na úseku prevence negativních jevů
účastní  se při pohovorech s rodiči problémových žáků

Oblast vzdělávání
spolupracuje s třídními učiteli při vyhledávání nadaných a talentovaných žáků, radí jim při výběru střední školy rozvíjející jejich talent
spolupracuje s třídními učiteli a vyučujícími při výchově ke správnému sebehodnocení a usměrňuje k volbě povoláníspolupracuje s komunikačními partnery – psycholog, speciální pedagog, metodik, učitel koordinátor drogových závislostí, pracovníci odboru školství, pracovníci odboru sociálních věcí …