Doprava – téma roku 2021/2022

Doprava je stále aktuální téma. Dotýká se každého z nás. Všichni se potřebujeme dopravovat do práce, do školy, do kroužků, na nákupy, na dovolenou … Aut na silnicích neustále přibývá. Za pohodlí však platíme daň v podobě znečištěného ovzduší, i produkce skleníkových plynů, které mohou významně ovlivnit naše klima.

Proto jsme se rozhodli zamyslet, jak jsou na tom s dopravou žáci i učitelé na naší škole a zda bychom se mohli dopravovat do školy o něco šetrněji k životnímu prostředí.

Proto se „Doprava“ stala hlavním tématem roku 2021/2022.

Dne 22. září 2021 jsme odstartovali akci „Den bez aut“. Úkolem všech bylo zkusit se v tento den dopravit do školy jinak než autem – tedy hromadnou dopravou, pěšky, nebo na kole. Velmi deštivé počasí nám však úkol nijak neulehčilo, přesto se všichni snažili a mnozí skutečně dorazili po svých.

Členové ekotýmu pečlivě nasbíraná data zpracovali a následně vyhodnotili. Výsledek je užitečným měřítkem pro budoucí měření.

V zájmu upozornit na prospěšnost pěší chůze nejen pro lidi, ale i pro planetu Zemi, jsme na období jarních prázdnin vyhlásili soutěž tříd „Zelené kilometry“. Jednotliví žáci si v období od 14.3. do 20.3. počítali nachozené kilometry. Třída s největším počtem kilometrů na žáka vyhrála školní výlet!

Tím ale naše aktivity nekončí. V období 19.-22.4. chystáme akci „Týden bez aut“. Členové ekotýmu budou formou dotazníku sledovat poměr žáků, kteří přijeli autem, veřejnou dopravou, pěšky nebo na kole. Vše opět vyhodnotí.

Dne 22. dubna navíc slavíme „Den Země“, který chceme na dopravu také zaměřit. V plánu jsou akce na dopravním hřišti, jízdy zručnosti a další aktivity spojené s dopravou.

Věříme, že všechny tyto akce pomohou alespoň k zamyšlení, zda můžeme své miláčky na 4 kolech občas nechat odpočívat doma. 

Tím ale naše aktivity v oblasti dopravy neskončily. V období 21.-27.4. jsme provedli průzkum dopravy našich žáků do školy. Členové ekotýmu formou dotazníku sledovali poměr žáků, kteří přijeli autem, veřejnou dopravou, pěšky nebo na kole. Na základě výsledků pak budeme plánovat další aktivity, jež by přispěly k využívaní dopravy šetrnější k životnímu prostředí.

Dne 22. dubna jsme navíc oslavili „Den Země“, který jsme zaměřili jak jinak než na dopravu. Program tříd byl více než pestrý. Školka a 1.třídy se učili o dopravě společně se sedmáky, kteří jim připravili zábavný program. 2. a 3. třídy vyjeli do Nošovic na dopravní hřiště. 4. třídy dopravní výchova s policistou teprve čeká. Už nyní si ale zopakovali správnou výbavu cyklisty a některé dopravní předpisy. Pozdravit přišli i své spolužáky z 5. a 6. tříd, kteří v areálu fotbalového hřiště v Raškovicích absolvovali jízdu zručnosti a různá dovednostní stanoviště, spojená s dopravou. Například si zopakovali první pomoc nebo zkusili vyměnit duši kola. Tento krásný program připravila třída 9.B. Velkým zpestřením byla beseda Policie ČR s ukázkou policejního vozu a jeho profesionální výbavy. Děti si mohly vyzkoušet neprůstřelnou vestu a viděli ukázku užití zpomalovacího pásu. 8. ročníky si užili program města Frýdku-Místku, věnovaný Dni Země. Nezahálela ani 9. A, která nám pomohla zjistit užitečné informace o dopravě v okolí školy.

Věříme, že všechny tyto akce pomohou k bezpečnějšímu pohybu našich žáků po silnici a povedou k zamyšlení nad tím, zda můžeme své miláčky na 4 kolech alespoň občas nechat odpočívat doma. 

Ekotým ZŠ Raškovice

 

Zelené kilometry 14. – 18. 3. 2022

 

Trávíte rádi svůj čas aktivně? Chystáte se o jarních prázdninách s rodiči na hory, za babičkou a dědou, nebo třeba jen na hřiště či za kamarády? Zdá se vám, že čím dál častěji jezdíte autem i na kratší vzdálenosti, přitom byste mohli jít pěšky?  Pro vás všechny jsme nachystali prázdninovou soutěž tříd – ZELENÉ KILOMETRY. Vašim úkolem bude spočítat množství kilometrů, které jste během prázdnin (14.-20.3.) nachodili. Poslouží vám k tomu aplikace EPP – pomáhej pohybem, kterou si vy nebo rodiče stáhnete do mobilu. Vyhrává třída s nevětším množstvím nasbíraných kilometrů.

A proč? Protože svým pohybem uděláte nejen maximum pro své zdraví, přispějete k lepšímu ovzduší, ale také pomůžete druhým. Přes aplikaci EPP totiž můžete prostřednictvím nadace ČEZ přispět na zajímavé projekty z oblasti vzdělávání, zdraví, životního prostředí či sociální oblasti.

Více informací naleznete v přiloženém letáku.

Těšíme se na vaše výsledky! Na nejlepší třídu 1. a 2. stupně čeká překvapení!!!

Ekotým ZŠ Raškovice

SOUTĚŽ „ZELENÉ KILOMETRY“ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

Od jarních prázdnin už uběhl nějaký čas. Počasí přálo a bylo skutečně jarní. Děti tedy měly ideální podmínky k účasti v soutěži “Zelené kilometry“, kterou mezi žáky vyhlásila naše škola. Cílem bylo za tým – tedy svou třídu našlapat po svých co nejvíce kilometrů. Udělat něco pro zdraví a zároveň chránit ovzduší kolem sebe. Ceny byly lákavé. První cenou byl příspěvek na výlet, a tak se akce zúčastnila většina žáků. Tento zájem nás velmi potěšil. Každý kilometr jsme pečlivě sečetli, převedli na žáky ve třídě a výsledky byly na světě.

Za 1. stupeň se umístily:

na 1. místě – 5. B (1143 km)
na 2. místě – 2. A (635 km)
na 3. místě – 2. C (400 km) a 4. B (378 km)

Za 2. stupeň se umístily:

na 1. místě – 6. C (1297 km)
na 2. místě – 6. B (822 km)
na 3. místě – 6. A (701 km)

Výhercům gratulujeme.
Ekotým

  

Sněhulák pro Afriku 28.2.2022

Den bez aut 22.9.2021

Světový den bez aut 2021 – hodnocení

V rámci Mezinárodního dne bez aut si náš ekotým připravil dotazník, ve kterém jsme zjišťovali, jakým způsobem se naši spolužáci dostávají do školy. V úterý 21.9.2021 vybraní členové ekotýmu zjišťovali v jednotlivých třídách, kolik dětí jezdí do školy autem s rodiči, kolik autobusem, kolik jich chodí pěšky a kolik jich přijelo na kole nebo koloběžce. Také o tomto mezinárodním dni informovala Lidka v rozhlase a dali jsme plakát pro rodiče a děti na vstupní dveře. Působili jsme tak nejen na naše spolužáky, ale také na rodiče, kteří si v úterý přišli pro své děti do družiny. Ve středu pak“ ekotýmáci „ stáli ráno u šaten a ptali se dětí, jak do školy přišly.

Hodnocení: Bohužel ve středu 22.9.2021 bylo velmi špatné počasí ( pršelo) a mnoho dětí, které chodí do školy normálně pěšky, museli přivézt rodiče. Zjistili jsme, že většina dětí z prvního stupně ( hlavně 1. a 2. ročníky se vozí do školy a ze školy autem, protože je rodiče vezou cestou do nebo ze své práce. To vše je ovlivněno i tím, že jsme spádová škola a děti k nám dojíždějí z mnoha vesnic. Žáci 2. Stupně již jezdí do školy autobusy. Ale ve středu se našel i takový žák, který se obětoval a jel do školy na koloběžce i v dešti J.

Na této akci Ekoškoly se  v rámci tématu Doprava z ekotýmu podíleli:  Kája Š., Denisa V., Zuzka, Šarlota, Viktor, Kamča, Zuzka a Lidka.

Tuto akci bychom chtěli zopakovat někdy v jarních měsících, kdy bude lepší počasí a děti mohou přijet do školy na kolech nebo už budou více používat k dopravě autobusy.

                                                                                                                Za ekotým  Zuzka a Šarlot