Ekotým se orientoval na sledování spotřeby vody ve škole a na její ovlivnění, umístil k vodním bateriím a na místa, kde se voda používá, letáčky s výzvou k šetření s vodou, vyzdobil je obrázky a básničkami k danému tématu.