Provoz mateřské školy
6.00 hod.- 16.30 hod.

Kontaktní email
ms.raskovice@seznam.cz

Zástupce ředitelky pro MŠ, tel: 558 692 266
 Bc. Martina Stoláriková

 

Třída Včeličky, tel: 558 436 852, vcelicky.raskovice@seznam.cz

Učitelky:  Bc. Lucie Vlčková, Barbora Straková, Dis.,

 

Třída Motýlci, tel: 558 436 853 ,motylci.raskovice@seznam.cz

Učitelky:  Bc. Gabriela Dostálová, Taťána Koloničná, Mgr. Romana Foltýnová

 

Třída Stonožky, tel: 596 760 122, stonozky.raskovice@seznam.cz

Učitelky: Bc. Martina Stoláriková, Tereza Čuláková, Dis.

 

Třída Broučci: 596 410 867, broucci.raskovice@seznam.cz

Učitelky: Lenka Bartoňová, Dis., Bc. Jana Michalíková

 

Třída Berušky: 596 412 287, berusky.raskovice@seznam.cz

Učitelky: Bc. Jaroslava Škanderová, Anna Gucká

Asistentka: Lenka Šrubařová

 

Provozní zaměstnanci:

Vedoucí školní jídelny: 558 425 566, jidelnaraskovice@seznam.cz

Jaroslava Danková

 

Kuchařky MŠ:  558 692 466

zodpovědná kuchařka: Irena Škapová

Daniela Čapčuchová

Zuzana Dorociaková

 

Správní zaměstnanci:

Zuzana Dorociaková

Karla Uhrová

Kamila Brychtová