Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Školní družina > Základní informace

Základní informace

 

PROVOZNÍ DOBA

 • Ranní družina               6,00-8,00 hod.           probíhá v prostorách Informačního centra (IC)
 • Odpolední družina       11,45-16,30 hod.

Žáci ŠD jsou rozděleni do čtyř oddělení, po 15. hodině se oddělení spojují v Informačním centru

 1. oddělení  (1.A) – Lucie Pánková             
 2. oddělení  (1.B) – Andrea Mičulková                                                                         
 3. oddělení  (IC)  –  Zuzana Zápalková                                                                
 4. oddělení  (4.B) – Mgr. Nela Nguyenová

 

TELEFONNÍ SPOJENÍ 

 •  558 425 564
 •  723 924 209 

E-MAIL

skolni.druzina@zsraskovice.cz

 

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

 • Pokud jsou oddělení jinde než ve své kmenové třídě, pak jste informováni službou u vstupu ZŠ a písemným sdělením na dveřích.
 • V případě jakýchkoli konzultací využívejte konzultačních hodin vychovatelek dle telefonní domluvy. V době přímé činnosti u žáků se Vám nemůžeme věnovat.
 • Odchody žáků se řídí řádně vyplněným zápisním lístkem. V případě změny je nutno doložit písemné oznámení s datem a podpisem rodiče. Na telefonické domluvy nebude brán zřetel.
HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI