PROVOZNÍ DOBA

                                      Ranní družina                6,00-8,00 hod.           stará budova
                                      Odpolední družina       11,45-16,30 hod.

Žáci ŠD jsou rozděleni do pěti oddělení, po 15. hodině se oddělení spojují v koncové družině.

 

                                     oddělení  (místnost 4.C) – Lucie Pánková             
                                     oddělení  (místnost 1.B) – Mgr. Andrea Mičulková                                                                         
                                     oddělení  (místnost 4.A) – Mgr. Nela Olbrechtová                                                                
                                     oddělení  (místnost 1.C) –  Hana Šmahlíková
                                     oddělení  (místnost 3.A) – Hana Martináková

 

TELEFONNÍ SPOJENÍ 

Telefonní čísla jsou do kabinetů vychovatelů, uvědomte si, prosím, že vychovatelé tráví dobu od 11:30 do 16:30 v jídelně a následně na svých odděleních při činnostech s žáky a dohledu nad nimi, proto není v jejich možnostech zvedat telefony.

telefon: 558 425 564, 558 425 561, případně sekretariát školy: 558 425 551

V krajních případech můžete využít mobilní telefon 704 104 318, a to v době od 15:00 do 16:30.

email: skolni.druzina@zsraskovice.cz

Kontakt možný také přes Bakaláře (Pánková Lucie)

 

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

Pokud jsou oddělení jinde než ve své kmenové třídě, jste informováni službou u vstupu ZŠ a písemným sdělením na dveřích.

V případě jakýchkoli konzultací využívejte konzultačních hodin vychovatelek dle telefonní domluvy.

V době přímé činnosti u žáků se Vám nemůžeme věnovat.

 

!!!!!
Odchody žáků se řídí řádně vyplněnou Přihláškou do školní družiny. V případě změny je nutno doložit písemné oznámení s datem a podpisem rodiče – využijte zadní část Družínku – ,,Omluvný lístek k uvolnění….“.

Na telefonické domluvy nebude brán zřetel!