Objev kraj, Rašek ráj!
Aktivita vznikla ve spolupráci s MAS Pobeskydí, z.s.
Poznání regionu, nejbližších míst v okolí bydliště, bývá často zanedbáváno ze strany zájmu dětí i
dospělých. Ačkoli místa bývají mnohdy velmi lákavá, zajímavá z historického, přírodovědného,
zeměpisného či společenského pohledu, nenabízí především dnešní mladé generaci smysluplnou
potřebu se s nimi seznamovat či se o nich něco dozvědět a naučit.

Naše aktivita proto staví na možnosti, zajímavou, soutěžní, nenásilnou formou, s využitím moderních
didaktických metod a stávajících technologií, seznámit se s okolím a se všemi aspekty regionu
přijatelnou a atraktivní formou pro dnešní generace.

Mezi hlavní cíle aktivity patří touha vzbudit v žácích a široké veřejnosti zájem o region, ve kterém žijí
nebo se často pohybují. Zábavnou a vzdělávací formou dostat žáky a širokou veřejnost ven na čerstvý
vzduch a tím zlepšit jejich fyzickou kondici. Řešit zadané úkoly, šifry a rébusy v týmu k dosažení
kýženého cíle. Dozvědět se více o zajímavých místech, osobnostech či událostech z okolí svého
bydliště. Aktivita dále podporuje čtenářskou, matematickou a IT gramotnost. A v neposlední řadě se
naučit pohybovat v terénu pomocí mapy a zadaných souřadnic a indicií.
Aktivita je financována z projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II, číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008616.

Jakékoliv dotazy, problémy či zpětnou vazbu zasílejte na adresu rasekraj@seznam.cz

 

[sds-search table=“2019″]