Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 

Koordinátorem inkluze na škole a vedoucím školního poradenského centra je Mgr. Sylva Mertová,                tel: 558 425 552

na níž se můžete obracet při výukových obtížích žáka, školním neúspěchu, zajištění kontaktu na PPP či SPC, či při potřebě zkonzultovat školní zralost dítěte před nástupem k povinné školní docházce nebo návštěvu odborného poradenského zařízení.

Školní psycholog, Mgr. Filip Jadlovec, tel: 558 425 552, pro osobní pohovory s rodiči v pracovní době pondělí 14.00 – 17.00 hod. a dále po domluvě, provádí následující činnosti, uvádíme jen některé:

  • Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků.
  • Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
  • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení.
  • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení.
  • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
  • Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení.
  • Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí.

Výchovný poradce  – Mgr. Vendula Chodurová 

Pondělí     11.45 – 12.40 hod.   a po domluvě individuálně,   558 425 565

 

Metodik prevence – PaedDr. Halamová Jana, tel.: 558 425 552, email: halamova.j@seznam.cz

 

 

 

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI