Koordinátorem inkluze na škole a vedoucím školního poradenského centra je Mgr. Sylva Mertová,                tel: 558 425 552

na níž se můžete obracet při výukových obtížích žáka, školním neúspěchu, zajištění kontaktu na PPP či SPC, či při potřebě zkonzultovat školní zralost dítěte před nástupem k povinné školní docházce nebo návštěvu odborného poradenského zařízení.

Výchovný poradce  – Mgr. Vendula Chodurová 

Pondělí     11.45 – 12.40 hod.   a po domluvě individuálně,   558 425 565

 

Metodik prevence – PaedDr. Halamová Jana, tel.: 558 425 552, email: halamova.j@seznam.cz