2020/2021

Jako každý rok jsme připravili bohatý program na celoškolní akce, kdy žáci naší školy přispívají k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí, získávají vztah k přírodě a k naší planetě. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme bohužel společné akce v tomto školním roce nemohli realizovat.

Někteří učitelé ale nezapomněli naše projektové dny dětem připomenout alespoň ústní formou během distanční výuky. Děti si na podzim připomenuly Den stromů, na jaře Den vody a také Den Země.

Žáci a zaměstnanci naší školy se snaží správně třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Vysloužilé elektrospotřebiče a baterie mohou odkládat do sběrných boxů, které jsou umístěné na dolní chodbě.

Se členy našeho ekotýmu jsme se v tomto školním roce kvůli distanční výuce sešli pouze párkrát na podzim a až nyní v květnu a v červnu. Na těchto schůzkách jsme si s dětmi připomenuli hlavní cíle Ekoškoly, uklízeli jsme naši lesní učebnu a kontrolovali stav popisků, připomínajících šetření vodou, elektřinou a také principy správného třídění odpadků.

 

 

Ekotým ZŠ Raškovice:

Ludmila Hlisnikovská, Karolína a Evelína Povolná, Sára Gavlasová, Renáta Frydrychová, František Felcman, Karolína Škarabelová, Šarlota Pánková, Alena Carbolová, Denisa Vašková, Viktor Mach J

Děkujeme všem, kteří měli zájem se zabývat environmentálními aktivitami a chtěli zlepšit své prostředí, ve kterém žijí.

 

NÁŠ ENVIROK

Jako každý školní rok, tak i letos jsme se zabývali environmentálními aktivitami, kterým jsme se věnovali
s chutí a s pocitem, že i děti mohou zlepšit své prostředí, ve kterém žijí.
Pokračovali jsme v úkolech z recyklačního programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, sbírali staré
baterie, drobné elektrospotřebiče a mobily.
Na začátku roku jsme spolu s ekotýmem z Hnojníku a z Lichnova vyjeli na exkurzi do ekologické vesničky
Hostětín. V rámci spolupráce jsme navštívili také ekotým ZŠ v Dobré.

K příležitosti 100 let republiky a na Den stromů jsme společně s představiteli obce v parku před školou
zasadili lípu – STROM SVOBODY.

Nadále pěstujeme bylinky pro školní kuchyni. Některé jsme na podzim usušili a na akci Vánoční strom
jsme je nabídli k prodeji. Pokračujeme také ve vermikompostování a bylinky nám rostou jako divé.
21. března jsme slavili Den vody a připomenuli si, jak je voda důležitá. Pro naše nejmenší děti z MŠ si
osmáci připravili pestrý a zábavný program, který se dětem moc líbil. Vytvořili Morenu, se kterou se šli
rozloučit se zimou a přivítat jaro k řece Morávce. Některé třídy se vydaly na vycházku kolem řeky, čistili
studánku na Kršlích, plnili zábavný interaktivní program POVODÍka OnDRY a povídali si o koloběhu vody.
Na exkurzi do Úpravny vody ve Vyšních Lhotách se vydali čtvrté a šesté třídy, páťáci se podívali do prostor
hráze přehrady Morávka. Do Čistírny odpadních vod ve Frýdlantu nad Ostravicí odjeli sedmáci a do naší
raškovické čistírny odpadních vod se mohly podívat deváté třídy. Počasí bylo příjemné, každá třída si
s sebou vzala pytle a cestou sbírala a čistila břehy od odpadků.

Na začátku dubna jsme jeli jako každý rok na jarní ekopobyt na oblíbenou chalupu na Zlatníku.
Připravovali jsme si různé aktivity, někteří z nás vymysleli a vytvořili stolní hry do programu Recyklohraní.
Pro seniorky jsme vyráběli z keramické hlíny srdíčka, které jsme babičkám předali u příležitosti Dne matek.

V sobotu 7. dubna jsme se mohli zúčastnit sběrového dne nebo podpořit úklid v našich obcích v rámci
celorepublikové akce Ukliďme Česko.

Na Den Země nám společnost EKO-KOM zajistila výukový program Tonda obal na cestách, kterým si ţáci
na 1.stupni zopakovali správné třídění.

Žáci 6.A zjišťovali, jak dlouho se nejběžněji používané materiály rozkládají v přírodním prostředí a poté
výtvarně zpracovali informační plakáty s názvem Doba rozpadu odpadu.

Většina žáků na 2. stupni se podílela na jarním úklidu v areálu školy a také ve skleníku. 8.A si opět
připravila program pro děti v MŠ a učila děti správnému třídění.

U příležitosti 25. výročí vzniku mezinárodního programu Eco-Schools jsme se zapojili se do výzvy
vzdělávacího centra TEREZA. Byla to ,,Kampaň obyčejného hrdinství“ aneb 7 dní, kdy můžeš se svojí
školou i rodinou zlepšit svět! Zapojili se hlavně žáci z 1. stupně se svými sourozenci a rodiči. Za týden, kdy
si vybrali některou ze sedmi výzev, dokázali: ušetřit při mytí zubů 20 van plných vody, zasadit 320 stromů,
600 rostlin, využili 1200x látkovou tašku, strávili 173 hodin na čerstvém vzduchu, snažili se také snížit
spotřebu odpadu, omezit jízdu autem a nejíst tak často maso.

V pátek 30. 5. naši školu v rámci environmentální exkurze do Beskyd navštívilo 28 pedagogů. Provedli jsme
je celou školou i lesní učebnou a prezentovali jim naše aktivity, které pro ně mohou být inspirací.

Ekotým ZŠ Raškovice a koordinátorky EVVO – Naděžda Koperová a Markéta Muroňová