Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Mateřská škola

Mateřská škola

Naše MŠ nabízí:

V naší MŠ jsou děti v neustálém kontaktu s přírodou, jsou vzdělávány podle RVP PV v oblasti pohybové, výtvarné, hudební, jazykové. K dispozici máme překrásnou zahradu vybavenou dřevěnými hracími prvky a dopravním hřištěm. Všechny činnosti v létě a za vhodného počasí směřujeme na zahradu a do přírody. Celý rok probíhají akce pro děti a rodiče – divadla, vánoční a velikonoční nadílky, besídky, sportovní akce, výlety (viz. ŠVP PV k dispozici v MŠ). Významnou součástí ekologické a environmentální výchovy je pedagogika lesa, která prolíná celoročním motivačním programem „Proměny kouzelného stromu.“ Blízký vztah k okolní přírodě a smysluplné prožívání je dětem zprostředkováno hravou formou, všemi smysly, osobním prožitkem a učením. V rámci spolupráce se ZŠ zajišťujeme spoustu společných zajímavých akcí. Děti mají možnost využívat tělocvičnu i jiné prostory ZŠ a tak se přirozeně adaptovat jako budoucí školáci.

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI