4. ROČNÍK MISTROVSTVÍ ŠKOLEK SLEZSKÉ BRÁNY

Dne 25. 1. 2023 proběhl ve sportovní hale v Raškovicích 4. ročník Mistrovství školek. Celá akce byla pod záštitou Regionu Slezské brány.

Letos se do soutěže přihlásilo celkem 10 týmů (školek), přičemž každý tým byl složen z 10 soutěžících. Hojná účast nás opět potěšila a značí jen jedno, a to, že se tato sportovní akce dětem líbí.

Účastníci soutěže:

 • Vratimov
 • Řepiště
 • Dobratice – Vojkovice
 • Václavovice
 • Sedliště
 • Sviadnov
 • Žabeň
 • Nošovice
 • Raškovice
 • Paskov

Jelikož se v loňském roce akce organizačně zdařila, nebylo třeba dělat větších změn. Systém bodování i jednotlivé disciplíny tak zůstaly stejné. Jedinou změnou byl letos počet soutěžících na jednotlivých stanovištích. Takže si všechny děti z každého týmu vyzkoušely veškeré sportovní disciplíny. Těch bylo letos celkem 16 a patřily mezi ně např.: hod míčkem na cíl, skoky v pytli, překážková dráha, štafetový běh nebo hadí slalom.

Jednotlivé cviky byly zaměřeny na koordinaci těla, silový rozvoj i dynamiku. Každé stanoviště se bodovalo zvlášť, podle umístění v tabulce. Jelikož však děti byly velmi šikovné a stihly disciplíny před limitem, rozhodli jsme se, že si každý tým může vybrat jednu sportovní disciplínu, která se „nepovedla“, z čehož měly mnohé týmy radost. Poté si děti odpočinuly po náročném výkonu a dostaly občerstvení. Mezitím rozhodčí sečetly body a vzešli nám celkoví vítězové.

 Těmi se letos stali:

 1. místo MŠ Sedliště
 2. místo MŠ Paskov
 3. místo MŠ Nošovice

Všechny děti obdržely medaile, účastnický list a drobné sladkosti. První tři týmy dostaly navíc poháry.

Cílem této sportovní akce bylo přimět děti ke sportu, spolupráce v týmu, hra fair play, ale především radost a prožitek z celého sportovního dne.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci akce, zejména panu řediteli celé soutěže Ing. Miroslavu Lyskovi z Regionu Slezská brána, paní ředitelce ZŠ Raškovice Mgr. Haně Kachtíkové, starostovi Paskova panu Petru Baďurovi, paním učitelkám za přípravu dětí na akci a také všem dětem za jejich skvělé sportovní výkony.

Martin Theuer