BRANNÝ DEN 2024

V úterý 7. 5. 2024 proběhl na ZŠ Raškovice další ročník Branného závodu organizovaný v rámci spolupráce spolku škol Slezské brány.

Závodu se účastnilo 9 družstev z 5 škol. Družstva měla vytyčenou trasu, na které plnila různé úkoly na jednotlivých stanovištích. Celkem jsme měli devět stanovišť.

Družstva byla rozdělena na mladší 6. – 7. třída a starší 8. – 9. třída. V každém družstvu musely být alespoň dvě dívky.

Závodní trasa byla v terénu na Kršlích. Děti musely zdolávat terén v co nejkratším čase a při tom plnily úkoly.

V konečném součtu bodů za jednotlivé disciplíny a čas se jednotlivé školy umístily následovně:

6. – 7. třída 8. – 9. třída
1. místo: ZŠ Paskov 1. místo: ZŠ Raškovice
2. místo: ZŠ Raškovice 2. místo: ZŠ Paskov
3. místo: ZŠ Morávka 3. místo: ZŠ Sedliště
4. místo: ZŠ Vratimov Datyňská 4. místo: ZŠ Vratimov Datyňská
  5. místo: ZŠ Morávka

Celkovým vítězem se nakonec součtem bodů v jednotlivých disciplínách stala ZŠ Raškovice.

Chtěla bych moc poděkovat žákům osmých a devátých tříd za skvělou pomoc při organizaci celého závodu. Zaslouží si velkou pochvalu, vše zvládali skvěle a bylo na ně ve všem spolehnutí. Pomáhali na stanovištích, v bufetu, vodili žáky jiných škol a zajišťovali hladký průběh celého závodu.

Také moc děkuji všem, kteří se rovněž podíleli na hladkém průběhu závodu a pomáhali při organizaci a realizaci tohoto nesnadného závodu. Poděkování patří panu Václavíkovi, který nám každoročně pomáhá a vždy se zhostí stanoviště se vzduchovkami. Velký dík je také na místě pro hasiče, kteří nám opět vytvořili letos stanoviště a také pro naši skvělou paní sekretářku Simonku Mecovou, která je taktéž každoroční oporou našeho pořadatelského týmu, pomáhá se zajištěním občerstvení, má stanoviště se zdravovědou. Děkuji našemu asistentovi Tomáši Lisníkovi, který si vzal na starost naše stanoviště zeměpisné –  orientaci v terénu. Moc děkuji vedení školy za celkovou podporu tohoto závodu.

Velký dík si zaslouží Jan Sonnek, který již tradičně pomáhal při celém závodu a také počítal výsledky.

Všem vítězným družstvům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Markéta Juřicová