Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - MŠ

OSLAVA DNE DĚTÍ

Páteční den 1.6. 2018 v mateřské škole, byl trochu odlišný od těch obvyklých. Slavili jsme totiž společně svátek všech dětí. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, a tak nám nic nebránilo, abychom slavili na zahradě MŠ.

[… celý článek]

3.dětský cyklozávod Raškovice 2018

Již třetí ročník tohoto závodu proběhl úspěšně v sobotu 26.května 2018. Organizátoři pan Milan Doležal a Tomáš Jastrzebski přišli letos s myšlenkou podpořit závodem handicapované děti místní školy a věnovat výtěžek z dobrovolného startovného na nákup pomůcek a zajištění školního vybavení potřebným dětem. Na akci s výraznou účastí bylo vybráno celkem 6.500,-Kč, za což velmi děkujeme nejen všem, kdo závody připravovali, soutěžícím a rodičům dětí, ale rovněž všem sponzorům, jejichž zapojení přispělo ke zdárnému průběhu celého odpoledne, a to obci [… celý článek]

Výsledky přijímacího řízení do MŠ pro rok 2018/2019

Plné znění zde:

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Raškovice, Raškovice 18, 739 04 Pražmo, podle ustanovení § 165, odst. 2, písmena e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla takto:

od školního roku 2018/2019 k předškolnímu vzdělávání

Registrační číslo:

2018MŠ001         přijato

[… celý článek]

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Poslední dubnový den v MŠ patřil k lidové tradici PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Děti vyráběly různé pavouky, žáby, čarodějnice, zapojily se do výzdoby a proměny naší čarodějnické školy, seznámily se s tradicí daného svátku. 

[… celý článek]

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI