Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 1. STUPEŇ

V pátek 15. února 2019 se uskutečnilo školní kolo soutěže v recitaci žáků 1. stupně. Vybraní žáci z 1. až 5. ročníku přednesli báseň svým spolužákům a porotě složené z pedagogů. Děti soutěžily tentokrát ve 3 kategoriích – v 0. kategorii přednášeli naši prvňáčci, 1. kategorii reprezentovali žáci 2. a 3. ročníku a 2. kategorii žáci 4. a 5. ročníku.

V 0. kategorii vybraly paní učitelky 11 prvňáčků, kteří nám přednesli svou báseň. Nejlépe se to povedlo těmto dětem, které se umístily: 

na 1. místě [… celý článek]

LYŽOVÁNÍ NA ZLATNÍKU

Zima již pokročila a my se rozhodli využít možná poslední šanci k tomu, abychom si zalyžovali. Proto se zájemci z řad dětí vydali v úterý 12. února na blízkou sjezdovku na Zlatníku, kde společně strávili dopoledne plné lyžování. Svah sice nebyl v úplně nejlepší kondici, počasí nám taky plně nepřálo, ale děti si lyžování určitě užily a zdravé i plné zážitků se vracely spokojené domů. Kdo byl znaven nebo si chtěl odpočinout, navštívil bufet, kde si mohl dát teplý čaj a drobné pochutiny, [… celý článek]

ERBEN, BEZRUČ, BALADY

V podání paní knihovnice Marie Zemanové si žáci třídy 7. A vyslechli dne 13. února 2019 v prostorech obecní knihovny základní informace o nejvýznamnějších baladách české literatury.

Besedu zahájila audio ukázka ze sbírky Kytice Karla Jaromíra Erbena. Posléze žákyně Aneta Foldynová zpaměti zarecitovala báseň Vodník, se kterou hodlá soutěžit v okresním kole recitační soutěže. Následně bylo dětem osvětleno (a zároveň zopakováno) co je to balada i jaké básně Erben psal.

Poté se povídání zaměřilo na problematiku básní Petra Bezruče a hlavně na [… celý článek]

Zvyšování kvality školy

Od 1. 1. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II., reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010025. Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 2.012.326,- Kč realizujeme tyto aktivity:

– Školní asistent – personální podpora MŠ – Komunitní setkávání s rodiči MŠ – Školní asistent – personální podpora ZŠ – Kariérový poradce ZŠ – sdílení zkušeností pedagogů [… celý článek]

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI