Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ

Noc s Andersenem

Zveme žáky 3.-5.ročníku ve dnech

5.4.2019 16.30 hod. – do 6.4.2019 9.30 hod.

na nocování s Andersenem.

Žáci se mohou těšit na čtení pohádek, úkoly ve skupinách, nové vědomosti o vybraném tématu, dramatizaci textu, zajímavé hry a večerní přespání v prostorách školy. Děti budou po celou dobu pod dohledem pedagogů školy. V rámci této akce dostanou večeři a snídani. Po celou dobu bude zajištěn pitný režim. Cena akce 50 Kč.

PRAŽMO A PRAŽMOVÉ Z BÍLKOVA

Jedinečnou příležitost setkat se s autorem publikace „Šlechtický rod Pražmů v proměnách času“ měli dne 14. března žáci třídy 9. A. Zavítal totiž mezi ně místní badatel a odborník na rod Pražmů z Bílkova Ing. Jaroslav Gabzdil.

Během přednášky se děti seznámily s původem rodu i působením jejich členů na území Slezska. Díky tomu byl žákům objasněn vznik obce Pražmo, založení pražmovské školy i kostela a v neposlední řadě problematika zdejších zámků – na Zlani (dnes neexistující) a v Raškovicích (dvůr, v současné době škola). Výklad byl [… celý článek]

UMĚNÍ PRÁCE SE DŘEVEM

Díky projektu NatTech MSK (Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji) navštívila třída 7. A dne 13. března odloučené pracoviště frýdecko-místecké střední školy řemesel ve Frýdlantu nad Ostravicí. Děti strávily celé dopoledne v prostorech zdejších dílen, ve kterých se jim věnovali mistři a jejich učni. Pod dozorem odborníků z praxe si tak vyzkoušeli například vyrobit cedulku se svým jménem či různé dřevěné předměty (vařečky, hvězdy, srdce, apod.)

[… celý článek]

DOPOLEDNE PLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, HER A ZÁBAVY

Do vítkovického světa techniky se dne 12. března vydali žáci 7. ročníku, aby nakoukli do zajímavé problematiky vědy. V rámci projektu OKAP (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání) si děti mohly vyzkoušet mnoho vědních pokusů, zažít fyzikální zákony v praxi nebo oprášit matematické znalosti i dovednosti.

Dopoledne bylo rozděleno do dvou bloků – první část se skládala z návštěvy expozice světa techniky a druhým blokem provázela paní lektorka (edukační modul Šifry a jejich použití). Žáci během této lekce zjistili, jaký je rozdíl mezi šifrou [… celý článek]

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI