Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ

ČESKÁ FILMOVÁ POHÁDKA

Předvánoční čas přímo vybízí zabývat se pohádkami, a proto se na ně třídy 8. A a 6. C ve středu 8. prosince 2021 zaměřily v hodině literatury. Na pořadu dne byly filmové (a televizní) pohádky, které jsou českým fenoménem a kulturním dědictvím.

Nejdříve žáci diskutovali o svých oblíbených pohádkách. Poté se přesunuli k aktivitě, kdy měli poznávat na fotografiích jednotlivé pohádky a přiřadit k nim správný název. Potěšující bylo, že obě třídy měly názvy všech pohádek přiřazeny správně.

Následovalo srovnání pohádek „černobílé“ [… celý článek]

ANDĚLSKÝ DEN V 2. B

V pondělí 6. prosince se celá naše třída proměnila ve třídu andělů. Přišli jsme v andělském oblečení a všechny aktivity v matematice i českém jazyce jsme měli tematicky zaměřené. Tento den byl součástí projektu, který prožíváme v adventu.

Na začátku prosince si každý vylosoval jednoho spolužáka, kterému má být až do Vánoc andělem. Úkolem anděla je dělat svému svěřenci dny o něco krásnější. Děti se snaží jeden druhému pomáhat, dělat si radost drobnými pozdravy, dopisy, překvapeními. Smyslem celého projektu je přispět k dobré atmosféře [… celý článek]

ROZVOJ „SOFT SKILLS“ DOVEDNOSTÍ V 4. A

Jen jedničky ve škole k úspěchu v práci nevedou. Čím to, že mnohdy se z trojkařů stanou podnikatelé a jedničkáři jsou nakonec jejich zaměstnanci? Podle odborníků tajemství tkví ve dvou slovech: SOFT SKILLS, tedy v rozvoji měkkých dovedností. Už děti by se měly řízeně učit chápání emocí, zvyšovat emoční inteligenci, schopnost komunikovat a sebereflektovat.

Po celý 4. ročník budou žáci pomocí projektů a badatelských prací rozvíjet tyto dovednosti. Napříč předměty plní samostatně nebo ve skupinách dlouhodobější úkoly zaměřené nejenom na [… celý článek]

ČERTOVSKÝ DEN

Dne 6. 12. 2021 bylo kupodivu ve 4. A plno. Po nedělním čertovském hemžení v jednotlivých rodinách se s úsměvem a rozmanitými maskami vrátili žáci zpět do lavic.

Při pondělním ČERTOVSKÉM DNI, který se nesl v duchu rozličných překvapení, se všichni s chutí zapojili do plnění různých zapeklitých úkolů.  Ve skupinkách se snažili přijít na řešení různých rébusů, matematických hádanek i slovních úloh s čertovskou tematikou. Mnohdy se rozčertili, když se nedařilo, ale společnými silami to nakonec pěkně zvládli a vytvořili krásné práce. Třeba kouzelné [… celý článek]

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI