ČEŠTINA S J. A. KOMENSKÝM – 7. B, 8. A

Páteční hodina češtiny 5. dubna byla v 7. B i 8. A ve znamení školy hrou a vzpomínkou na „učitele národů“ Jana Amose Komenského.

V průběhu projektové hodiny žáci zapřemýšleli nad tím, jak by měla vypadat ideální hodina ve škole. Posléze vytvořili myšlenkovou mapu vztahující se ke Komenskému. Dalším z úkolů bylo vytvořit časovou přímku s jeho životními mezníky, při čem jim byly pomůckou obrazové pohlednice ze souboru Život Komenského v obrazech. Následně zkusili vytvořit také svou časovou osu s 5 důležitými událostmi života.

Ve druhé polovině hodiny žáci zhlédli krátký dokument o životě Komenského z cyklu „Staleté kořeny“, rozebírali jeho citáty a na závěr vytvářeli třídní obrazový slovník Orbis pictus – Svět v obrazech.