DĚJEPIS+: 50. LÉTA V ČSR (UMÍSTĚNKA) – 9. A, 9. B

Páteční hodiny dějepisu 9. A + 9. B dne 17. února 2023 byly v rámci projektu Dějepis+ věnovány tématu života v 50. letech v Československu.

Na začátku hodiny proběhlo prostřednictvím online cvičení opakování pojmů souvisejících s komunismem. Navázali jsme tvorbou schématu (myšlenkové mapy) na základě dobových fotografií a obrázků zaměřených na 50. léta v Československu. Základní informace si žáci doplnili zhlédnutím krátkého dokumentu a následným pokládáním otázek spolužákům vztahujících se k ukázce.

Ve druhé části hodiny jsme se seznámili s problematikou úředního dokumentu umístěnky. Žáci pracovali s dobovou umístěnkou a zároveň s webovou aplikací HistoryLab, ve které si vyzkoušeli práci s textem i kritické myšlení. Hodinu zakončila skupinová práce, kdy dvojice dětí měly rozhodnout, jaké byly výhody a nevýhody umístěnek.

Milým osvěžením dějepisu v 9. A byla návštěva paní ředitelky, jež se zapojila do diskuze s dětmi a také připojila vlastní vzpomínky na její umístěnku z počátku 90. let.