DĚJEPIS+ 9. A, 9. B: T. G. MASARYK

V pátek 7. října 2022 se obě třídy 9. ročníku zaměřily v rámci projektové lekce Dějepisu+ na osobnost Tomáše Garrigua Masaryka.

Hodina probíhala prostřednictvím aktivit s pracovním listem, jež byly postaveny na analýze pohlednice zaslané Masarykovi v roce 1899, rozboru fotografie s prezidentem. Žáci byli též seznámeni s webovou aplikací HistoryLab, se kterou budou v průběhu tohoto školního roku pracovat.