DĚJEPIS+: PROJEKTOVÁ PREZENTACE V 9. A

V pondělí 10. října 2022 navštívil třídu 9. A Mgr. Roman Göttlicher – koordinátor frýdecko-místecké skupiny učitelů projektu Dějepisu+, aby nahlédl na průběh změny výuky moderních dějin v raškovické škole.

Žáci dokázali plynule navázat na páteční seminář o T. G. Masarykovi, což se odrazilo v kvalitně zpracované myšlenkové mapě. Pak následovalo cvičení v HistoryLabu – srovnání fotografií a školního obrazu s osobností Masaryka. A nakonec pomocí pracovního listu žáci srovnávali pohled na T. G. M. v rozmezí tří zásadních období (v průběhu hilsneriády na konci 19. století, po vzniku 1. ČSR a poté v období let 1918-1938).