DEN SLEZSKA – 8. A, 8. B

Ve středeční hodině dějepisu dne 11. října se třídy 8. A, 8. B zaměřily na problematiku Slezska. Stalo se tak v návaznosti na svátek patronky Slezska – sv. Hedviky Slezské, připadající na 16. října.

Žáci nejprve pracovali ve dvojicích se slepou mapou Slezska, do které měli doplňovat chybějící názvy slezských měst. Následoval poslech slezské hymny, práce s textem o životě sv. Hedviky. Po rozboru textu následovalo zhlédnutí reportáže o výročí svatořečení sv. Hedviky a krátká ukázka dokumentu „Šumná Opava“. Hodina byla zakončena skupinovou prací – „pexesem“, kdy žáci měli k obrázkům měst a památek přiřadit správný název.