DĚTI Z 1. A ČETLY STARŠÍM SPOLUŽÁKŮM

Středa 15. května byla pro děti z 1. A velkým dnem. Společně s třídní paní učitelkou Mgr. Markétou Muroňovou pozvaly žáky 8. A, aby jim všichni ukázali, jak se v průběhu 1. třídy naučili hezky číst.

Úvodního slova se ujala Barbora Novotná (8. A), která shrnula letošní spolupráci mezi 1. A a 8. A. Následovala dvě krátká hudební vystoupení – nejprve zahrál na housle Jiří Aleš (8. A) a následně Barbora na klavír.

Poté už přišla na řadu přehlídka čtenářů 1. A, kteří si spolu s paní učitelkou Muroňovou nachystali velmi pěkné ukázky textů ze slabikáře. Pro obě strany byla tato hodina češtiny zajisté obohacující a věříme, že takových zajímavých hodin bude více. 🙂