DOPRAVNÍ VÝCHOVA – 4. A, 4. B, 4. C

Ve dnech 18. a 19. října 2023 navštívily třídy 4. A, 4. B a 4. C dopravní hřiště ve Frýdku-Místku. Po celé dopoledne se jim věnovali dva strážníci městské policie, kteří žáky seznámili se značkami, dopravními předpisy i chováním na křižovatkách. Děti se naučily správně nasazovat a zapínat helmu. Mimoto si vyzkoušely své znalosti v praxi a strávily na kole více než hodinu. Pod dohledem strážníků projížděly křižovatky. V průběhu jízd je policisté zastavovali a vysvětlovali jim chyby.

Plně si uvědomujeme, jak je dopravní výchova na 1. stupni důležitá, a proto jí věnujeme zvláště v dnešní hektické době maximální pozornost. Vyvrcholením absolvované dopravní výchovy je získání průkazu cyklisty. Aby jej však děti získaly, musí prokázat nejen znalosti teoretické, ale též praktické.

Radana Hlisnikovská