EXKURZE DO KRAVÍNA VE SKALICI

Poslední týden školního roku se žáci druhé a třetí třídy zúčastnili nezapomenutelné exkurze do kravína ve Skalici. Tento výlet byl nejen zábavný, ale také velmi poučný.

Po příjezdu do kravína nás přivítala paní zootechnička, která nás provedla celým areálem a detailně nás seznámila s chodem kravína a péči o krávy a telata. Děti měly jedinečnou příležitost vidět, jak se dojí mléko a dozvědět se, kolik práce a péče je potřeba, aby se mléko dostalo na náš stůl.

Během prohlídky jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Například jsme zjistili, že dospělá kráva může vážit až 700 kilogramů, zatímco čerstvě narozené tele váží přibližně 30 až 40 kilogramů. Jedna kráva dokáže denně nadojit až 35l mléka. Děti si také vyzkoušely, jak se o krávy starat a jak připravovat jejich krmivo. Naučily se, že krmivo pro krávy se skládá z různých složek, jako jsou seno, siláž, obilniny a vitamíny.

Největší radost však dětem přinesla možnost pohladit si malá telátka. Tato aktivita byla bezesporu nejoblíbenější částí exkurze a děti si odnesly spoustu hezkých zážitků a vzpomínek.

Táňa Stuchlíková