JEDEN SVĚT PRO VŠECHNY – PREVENTIVNÍ LEKCE PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ

V rámci preventivních aktivit školy jsme pro žáky 1. stupně připravili ve spolupráci s paní Bc. Sywalovou, z organizace Spolu s úsměvem, lekce pod názvem Jeden svět pro všechny (1. – 3. ročník) a Respektujeme svou rozdílnost (4. – 5. ročník).

Jde o prožitkový dvouhodinový program zabývající se tématem zdravotního postižení. Na modelových situacích byl žákům zprostředkován pohled do běžného života osob se zdravotním postižením. Žáci si mohli prohlédnout a vyzkoušet kompenzační pomůcky a byli jim představeny prostředky komunikace osob se zrakovým a sluchovým postižením. Program cílí k podpoře empatického chování k lidem s postižením, k vzájemné toleranci. Poznat na vlastní kůži, jaké to je být slepý, hluchý, nepohyblivý je velmi silný prožitek, který doufáme v dětech zůstane a přispěje k jejich citlivému chování k handicapovaným lidem. 

Jana Halamová