KARNEVAL MATEŘINKY V REŽII 9. A

Ve čtvrtek 16. 2. 2023 se v hale základní školy konal karneval pro děti z naší školky. Připravili si jej žáci z 9. A, kteří již letos také pořádali karneval pro 1. stupeň.

Děti i paní učitelky z mateřské školy se proměnily v různé pohádkové bytosti a začalo to pravé karnevalové veselí. V úvodu proběhla společná promenáda masek. Následovalo roztančení v rytmu dětských písniček pod vedením našich zkušených tanečnic a poté se děti rozdělily do skupin, ve kterých plnily na stanovištích celkem 8 úkolů.

V závěru si všechny děti ještě znovu zatancovaly a odnesly si sladkou odměnu. Věříme, že se našim nejmenším kamarádům letošní karneval líbil.

Poděkování patří žákům 9. A, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu karnevalu a také všem učitelkám, které se v průběhu karnevalu o děti staraly. Děkujeme i všem, kteří s přípravou kostýmů pomáhali.

Daniela Beloritová