LITERÁRNÍ SEMINÁŘ NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ OU

Ve středu 23. listopadu 2022 absolvovala třída 9. A na půdě Filozofické fakulty Ostravské univerzity seminář ze Starší české literatury se zaměřením na kramářské písně. Hodinu vedl Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D. – vyučující z Katedry české literatury a literární vědy a ředitel Centra regionálních studií.

V úvodu semináře se žáci seznámili s kramářskými písněmi – fenoménem české kultury 17. – 19. století a posléze ve skupinách analyzovali staré tisky předložených písní. Během společného rozboru si zopakovali některé aspekty historického kontextu nebo jevy z historické mluvnice českého jazyka.

Následoval poslech a společné povídání o „Nové písni pro mládence a panny pro obveselení vydané v Pardubicích, 1799.“ V poslední části semináře žáci skupinově vytvářeli jednotlivé sloky pro celotřídní kramářskou píseň. Výsledkem se stalo toto krátké umělecké dílo (Poznámka – Slovo děvka má dnes posunutý význam. Původně označoval tento výraz děvečku či služebnou.):

Spadla dívka do řeky,

rybky jí něco řekly, chudák děvka, ta se topila,

a slzy přitom ronila.

 

Kolem mládenec se šinul,

přestože děvečce čas plynul,

okamžikem si jí všimnul,

mládenec do vody vlítnul.

 

Snažil se jí pomoci,

v očích viděl bezmoci,

a v té vodě divoké,

spatřil oči modrooké.

 

Mládenec začal děvce pomáhati,

v tom ho vodník začal do vody strhávati,

mládenec se začal bránit,

a chtěl děvku ochránit.

 

Mladík šutr vzal,

vodník rvačku vzdal,

na útěk se dal, ženu za ruku vzal,

a po cestě šel dál.

 

Pěší šla domů,

zastavila se u jednoho dvoru,

tam však svatbu chtěla míti,

hodně dětí vychovati.