Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Mateřská škola > Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání

 

 

V posledním roce před zahájením povinné školní docházky je nově docházka do MŠ pro děti povinná.

Předškoláci jsou ze zákona osvobozeni od platby školného.

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky 558 692 266 , emailem – ms.raskovice@seznam.cz nebo osobně.

Předem známou absenci od 3 dnů a více povoluje ředitelka školy na základě žádosti zákonných zástupců (např. rodinné rekreace, ozdravný pobyt).

 

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI