MEZINÁRODNÍ DEN MATEŘSKÉHO JAZYKA 2024 – 7. B

Žáci 7. B si v pátek 23. února 2024 připomněli „svátek nejen češtiny“ – Mezinárodní den mateřského jazyka.

Na začátku hodiny jsme si zkusili aktivitu s glóbusem, kdy bylo úkolem lokalizovat zadaný stát a přijít na to, jakým jazykem se v něm hovoří. Cestovali jsme tak po mapě například do Albánie, Belgie, Číny, Maroka či Brazílie. Pak děti tvořily věty z písmem svých křestních jmen. Následovala doplňovačka vynechaných slov v české hymně, prostřednictvím poslechu si všichni ověřili správnost svých odpovědí.

V poslední části češtiny si žáci zahráli komunikační hru „Co je ti?“ odehrávající se v ordinaci lékaře. Vybraný žák v roli pacienta si vylosoval zdravotní problém a musel jej lékaři popsat. Podstatnou bylo předvést dialog podobný při skutečné návštěvě lékaře. Na závěr děti ve dvojicích tvořily přání češtině.