MIKULÁŠ NA 1. STUPNI

Paní učitelky z 1. stupně si na Mikuláše 5. prosince připravily pro děti pořádně pekelné překvapení. Ráno při vstupu do školy byl každý žák (jak z 1., tak 2. stupně) „uhelně“ označen na znamení záchrany od pekla a mimoto obdržel mikulášský poukaz na smazání jedné špatné známky.

Po zahájení výuky pokračoval mikulášský program jednotlivě ve třídách a zde je malá ochutnávka čertovského dne na 1. stupni. 🙂

Andílci a čertíci z 1. A s paní učitelkou Mgr. Andreou Mičulkovou:

Mikulášská sestava 1. B s paní učitelkou PhDr. Naděždou Koperovou:

Čertí škola v 1. C s paní učitelkou Mgr. Kristýnou Felcmanovou a paní asistentkou Annou Guckou:

  1. B s paní učitelkou Bc. Táňou Stuchlíkovou byla plná krásných čertíků a dokonce měli jednoho anděla:

Andělsky-čertovská 3. B s paní učitelkou Mgr. Radanou Hlisnikovskou:

  1. A měla s paní učitelkou Mgr. Vendulou Chodurovou ve třídě peklíčko. Ve skupinách děti plnily čertovské úkoly. Vymýšlely si nová jména, a kdo se spletl, zacvičil si. Zcela jistě je pekelně bolely nohy. 😀

Paní učitelky z 1. stupně 🙂