NOC S ANDERSENEM V RAŠKOVICÍCH

Přespávačka ve škole, to je sen většiny žáků. Téměř padesáti dětem 3. – 5. ročníku se sen splnil v pátek 14. dubna. O půl páté se vrátily do školy, kde už na ně čekali pomocníci z druhého stupně a paní učitelky. Nejdříve se děti rozdělily do týmů a v rámci běhací aktivity se dozvěděly téma letošní Noci s Andersenem, kterým byly knihy J. R. R. Tolkiena Hobit a Pán prstenů.

Během večera se skupiny zapojily do mnoha aktivit, které pro ně připravili jejich starší spolužáci a paní učitelky. Byly to soutěže pohybové, ale samozřejmě se objevily i práce s textem, křížovky, osmisměrky, skládačky apod. Také si děti vyzdobily kamínek, který si na památku odnesly domů.

Po skvělé večeři se děti uložily do tříd ke spaní a ve spacácích poslouchaly napínavý úryvek z knihy Hobit, který jim do rozhlasu předčítala paní učitelka.

Ráno si účastníci pochutnali na buchtách i koláčích od maminek a pustili se do plnění posledních úkolů. Před desátou hodinou byly vyhlášeny ty nejúspěšnější týmy. Oceněny za nasazení a aktivitu však byly všechny děti. A pak už se plni zážitků všichni vrátili domů, kde možná někteří ještě dospávali probdělou noc 😊.

Co napsaly děti o Noci s Andersenem?

Tým Pandy:

Noc s Andersenem je nej

a na to říkáme hej!

Soutěže a úkoly,

to je základ zábavy.

 

Náš tým se jmenuje Pandy,

je s námi hodně srandy.

 

Přespávání ve škole,

to nám pěkně prospěje.

Večer přečtou pohádku

a rychle do spacáku.

 

Tým Lvi:

Je to sranda,

je to vtip,

je to švanda,

je to klid.

 

Úkoly jsou zábavné,

protože jsou běhavé.

 

Díky Noci s Andersenem

budeme se znát,

a když půjdem do postele,

budeme se smát.

 

Děkujeme farmě Grzes za sponzorský dar, našim milým kuchařkám za zajištění večeře, rodičům za skvělé občerstvení i žákům druhého stupně za přípravu i realizaci soutěží.

Vendy Chodurová, Radka Hlisnikovská, Iva Lemon a Dana Bednářová