Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice

Pozvánka pro rodiče na zajímavou besedu v rámci primární prevence školy

VELIKONOČNÍ MINIVOLEJBALOVÝ TURNAJ

V úterý 16. 4. se raškovičtí volejbalisté a volejbalistky, žáci a žačky ZŠ Raškovice, zúčastnili velikonočního turnaje v barevném minivolejbale. Turnaj se konal od 9.30-13.30 na 6. ZŠ ve Frýdku -Místku.

Celkem se turnaje zúčastnilo cca 130 dětí ze základních škol na Frýdecko-Místecku. Hrálo se v pěti barevných kategoriích. V nejmladší žluté (přehazovaná dvojic), určené pro 1. – 2. třídu, obsadili Patrik Janoušek a František Felcman 4. místo ze 14 týmů-dvojic.

V kategorii oranžové (odbití prsty po vlastním nadhozu) jsme měli zastoupení mezi 22 týmy [… celý článek]

SLOVNÍKŮ SE NEBOJÍME!

Že práce se slovníky může být zajímavá a přínosná se přesvědčili dne 16. dubna žáci obou tříd 9. ročníku.

V hodině českého jazyka provedli terénní jazykový výzkum, během kterého pomocí Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost zjišťovali co nejvíce informací o místních nápisech. Díky slovníku přišli na to, z jakých jazyků zkoumaná slova pochází, ke kterým rodům náleží nebo jaká mají významy i synonyma. V průběhu bohemistického bádání byla řeč o slovech souvisejících s nápisy, například základní + škola, knihovna, mateřská (škola), vjezd, [… celý článek]

Preventivní projekt – Mějme je rádi, i když jsou jiní! – 4. blok – Jak dělat věci jinak.

Čtvrtý blok projektu, pod názvem „Jak dělat věci jinak“,byl zaměřen hlavně na praktické dovednosti žáků, jak zvládat řešení problémových situací. Preventivní lekce byly veden tak, aby si žáci uvědomili své výjimečnosti a zároveň dokázali pochopit a přijmout odlišnosti svých spolužáků. Viděli v nich obohacení, přínos a ne problém. Praktické aktivity navazovaly na teoretické poznatky a vhodným způsobem dovolovaly žákům trénovat své reakce na problémové situace. V bezpečném prostředí třídy, pod vedením třídního učitele a lektora se žáci učili jak zvládnout svou [… celý článek]

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI