Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice

Na požár jsme připraveni

V předvánočním čase jsme trénovali požární poplach. V rámci dne nás navštívili otec a syn Gúthovi ze sboru dobrovolných hasičů, aby s žáky 3. a 7.ročníků pohovořili o nástrahách vánoční zábavy, pokud není pod kontrolou. Žáci se dověděli, že i samotný adventní věnec může způsobit velký požár a hlavně, že si mají dávat pozor na jakoukoli pyrotechniku v době oslav. Úrazy a trvalé následky této zábavy jsou vždy odstrašující.

[… celý článek]

ADVENTNÍ EXKURZE DO BAZILIKY VE FRÝDKU

Dne 18. prosince 2018 zavítali žáci třídy 7. A do jedné z nejvýznamnějších památek ve Frýdku-Místku, a to poutního chrámu Navštívení Panny Marie. Zde se zúčastnili komentované prohlídky v podání pana faráře z Morávky Mgr. Mirosława Edwarda Jesela.

Ten žáky nejen provedl, ale zároveň je seznamoval se zajímavostmi z dějin Slezska (rod Pražmů, morová epidemie, zdejší podzemí, atd.), se kterými je Frýdek spjat. Kromě historického vybavení v hlavní lodi kostela si děti mohly prohlédnout sakristii či frýdecké jesličky.  

[… celý článek]

ČAS ADVENTU, ČAS VÁNOC

Na samotném konci letošního adventu dne 17. prosince 2018 navštívila třída 9. A pražmovský kostel při morávecké farnosti, aby se dozvěděla základní informace o historii, symbolech i poselství Vánoc a adventu.

První část besedy se odehrála ve farním kostele sv. Jana Nepomuckého, kde místní farář Mgr. Mirosław Edward Jesel dětem sdělil hlavní fakta o nadcházejících svátcích. Poté se žáci přesunuli na faru, ve které na ně čekala powerpointová prezentace s vánočním zeměpisem a výčtem historických osobností.

[… celý článek]

3. ROČNÍK VÁNOČNÍHO TURNAJE V MINIVOLEJBALE REGIONU SLEZSKÁ BRÁNA

Ve středu 12. prosince 2018 se ve sportovní hale v Raškovicích konal již 3. ročník vánočního turnaje v minivolejbale, který je organizován pro žáky 1. stupně. Tradičně jej spolupořádala zdejší základní škola ve spolupráci s dobrovolným svazkem obcí Region Slezská brána. Zúčastnit se ho mohly všechny základní školy regionu Slezská brána, tj. celkem 13 škol, kterým také byly rozeslány e-maily s pozvánkami a propozicemi.  Tentokrát se vedle „domácích“ zúčastnily děti z Vratimova (Datyňské), z Šenova a ze Sedlišť. Největší zastoupení hráčů měla tradičně pořádající škola, [… celý článek]

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI