Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice

SAINT-EXUPÉRYHO MALÝ PRINC

Dne 26. února zavítali žáci 6. A do prostor školní knihovny, ve kterých je seznámila s jejím chodem paní učitelka a knihovnice Mgr. Naděžda Koperová. V první části hodiny se děti dozvěděly, jaké knihy si mohou vůbec půjčit i jaký systém zde vlastně funguje. Poté byl na řadě krátký dokument o vzniku knihy – od práce spisovatele a ilustrátora po konečný tisk.

Ve druhé části tohoto programu byl žákům představen francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupéry a jeho kniha Malý princ. Prostřednictvím powepointové [… celý článek]

OD EZOPA PO KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO

Poodhalit tajemství bajek se dne 23. února 2018 vydala do obecní knihovny v Raškovicích třída 6. A. Paní knihovnice Marie Zemanová si pro žáky připravila výukový program zaměřený na bajky, který zahájila obecně výkladem o významu a poslání tohoto literárního útvaru. Poté se s dětmi zaměřila na četbu a rozbor jednotlivých bajek řeckého otroka Ezopa a ruského bajkaře Ivana Andrejeviče Krylova.

Knihovnu navštívila rovněž třída 8. A. Ta ale měla na pořadu dne jiné téma – národní obrození. V průběhu besedy se žáci [… celý článek]

Bezpečně v online světě!

 V rámci školního preventivního projektu Kybersmetí ubíjí naše děti! a jeho druhého  bloku Kyberdrbárna  proběhly  ve dnech 22.2.2018 a 23.2.2018 preventivní zážitkové lekce pro žáky 4. a 5.ročníků a seminář pro učitelé školy se zaměřením na rizika v online prostoru. Oslovili jsme zkušeného lektora Mgr. Lukáše Látala, z organizace Nebuď oběť, který nám na míru připravil vynikající program, jak pro žáky, tak i pro učitelé.

Preventivní lekce pro žáky byly  zaměřeny na získání nejenom znalostí, ale hlavně dovedností [… celý článek]

ASTRONOMICKÁ OLYMPIÁDA

Naši vybraní šesťáci a sedmáci, kteří zvládli školní kolo Astronomické olympiády, postoupili do kola krajského, které na naší škole začalo 22. 2. 2018.  Krajské kolo má několik částí.  Zatím jsme zvládli pouze část A, což je test, který se řeší online na počítači. Další část vypracují žáci doma, součástí je i praktické pozorování. Poslední část E se bude konat v 23. 3. v učebně fyziky a chemie.

Jana Šamánková

 

[… celý článek]

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI