Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice

Tak to nechceš! – preventivní lekce pro 9. ročník

V pondělí 16.12.2019 byla v devátých třídách realizována preventivní lekce, pod názvem „Tak to nechceš!“. Program  lektorovala  Mgr.Lenka Šebestová, DiS, lektorka MP Education, s. r. o.. Nosné téma programu bylo pohlavní dospívání a pohlavní zralost. Žáci zjistili, co to znamená,být pohlavně zralý, věnovali se rozdílnosti ženské/mužské sexuality, debatovali o  příčinách předčasného zahájení sex. života, o sex. obtěžování, o sex. zneužití, o pornografii a závislostí na ní …. V průběhu lekce vyvstala i témata, co je znásilnění, jeho příčiny a co dělat [… celý článek]

Šance pro život – výukový program pro žáky 8. ročníku

V rámci ŠVP a minimálního preventivního programu probíhaly 17. 12. 2019 v 8. ročnících výukové programy věnované poskytování první pomoci. Odborní lektoři, záchranáři – Foldynová P., Bc.Dětský P., Bc. Dresler P., Bezecný R., DiS.  – se snažili během 4 vyučovacích hodin, na 4 modelových stanovištích, ukázat žákům postupy první pomoci. Každé stanoviště řešilo teoreticky i prakticky jedno téma – resuscitace, obvazové techniky, volání na tísňovou linku a prevenci úrazů. Praktický nácvik volání pomoci, postupu resuscitace, způsobů ošetření různých poranění byl pro žáky [… celý článek]

OD ADVENTU PO TŘI KRÁLE

O období adventu a vánočních svátcích si popovídali žáci 6. A s moráveckým farářem Mgr. Mirosławem Edwardem Jeselem. Stalo se tak dne 16. prosince 2019 v pražmovském kostele sv. Jana Nepomuckého v rámci výuky českého jazyka a dějepisu.

Jelikož je zcela zásadní připomínat si původ Vánoc, nechyběl ani výklad o jejich historii i jednotlivých svátcích. Žáky neminula též práce s mapou, aby si osvěžili zeměpisné údaje o oblasti Palestina. Součástí besedy bylo rovněž vyzdvihnutí vánočních zvyků.

Aby toho nebylo málo, provedl pan farář žáky po [… celý článek]

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Je 13. 12. 2019 kolem 17. 00 hod. Před kostelem sv. Jana Nepomuckého na Pražmě se z davu ozývá: „Nejlepší koncert vůbec!“ „Mám slzy v očích.“ Konečně na mě dýchla vánoční atmosféra!“ „To opravdu zpívali naživo!?“ „Děti jsou prostě kouzelné!“ „Jsme na ně hrdí!“

Co těmto slovům chvály předcházelo? Byl to vánoční koncert dětského pěveckého sboru CARO Raškovice, jehož členové již pošesté zpívali v kostele sv. Jana Nepomuckého.

Společně strávené chvíle při zvuku vánočních koled a písní, které z úst dětí zazněly, nám alespoň [… celý článek]

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI