POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VÁNOC V 6. A, 6. B, 6. C

Hodina českého jazyka ve všech třech třídách 6. ročníku byla 15. prosince 2022 ozvláštněna speciálním programem Poselství křesťanských Vánoc.

Tento edukační program vedla lektorka Mgr. Lenka Bakalová z Katechetického a pedagogického centra Biskupství ostravsko-opavského, která si pro děti připravila hned několik zajímavých aktivit.

V úvodu hodiny se žáci s paní lektorkou seznámili prostřednictvím předmětů spojenými s Vánoci. Posléze přišlo na řadu třídění komerčních, lidových a křesťanských vánočních tradic. Na to děti navázaly činností s pracovním listem zaměřeným na jejich vlastní prožívání Vánoc. Tento program byl milým zpestřením v těchto posledních dnech adventu.