POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VÁNOC

Dne 16. prosince 2021 absolvovaly třídy 6. A, 6. B a 6. C dějepisně-etický program s názvem Poselství křesťanských Vánoc. Besedu vedla lektorka Mgr. Lenka Bakalová z Katechetického a pedagogického centra Biskupství ostravsko-opavského, která se pokusila dětem přiblížit původ vánočních svátků.

Dělo se tak prostřednictvím několika aktivit, kdy si žáci vzájemně naslouchali, sdělovali, co pro ně znamenají Vánoce a zároveň tak vnesli do třídy sváteční atmosféru. Jedním z výstupů programu bylo dětem ukázat rozdíly mezi křesťanskými a lidovými zvyky či komerčním pojetím Vánoc.