POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VELIKONOC

Ve čtvrtek 7. dubna 2022 absolvovaly třídy 6. A, 6. B a 6. C program s názvem Poselství křesťanských Velikonoc, jenž realizuje Katechetické a pedagogické centrum při Ostravsko-opavském biskupství.

Paní lektorka Mgr. Lenka Bakalová se s dětmi zaměřila na téma smyslu utrpení v souvislosti s velikonočními událostmi. Žáci tak získali ucelené informace o původu a vzniku Velikonoc a jejich následném vývoji do současné podoby.