PRAKTICKÝ PRŮVODCE ADVENTEM

Dne 1. prosince 2022 byla hodina dějepisu v 7. A a 7. C věnována aktuálnímu tématu – adventu.

Na začátku hodiny si děti vyzkoušely aktivitu pexeso, kdy k sobě přiřazovaly dvojice odpovídajících pojmů. Následovala diskuze o adventních zvycích, které děti znají z vlastní zkušenosti. Úvod hodiny doplnily dvě krátké ukázky o adventu a slavení svátků sv. Barbory, sv. Mikuláše a sv. Lucie.

Ve druhé části hodiny děti pracovaly s textem o vzniku adventu, adventních nedělích a také původu tradice věnce. Text byl součástí pracovního listu postaveného na metodě INSERT, která rozvíjí kritické myšlení.

Po společném rozboru textu si děti poslechly ukázku rorátů – adventních zpěvů a hodinu zakončila adventní online cvičení v aplikaci Wordwall.