Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > Preventivní projekt „Mějme je rádi, i když jsou jiní!“

Preventivní projekt „Mějme je rádi, i když jsou jiní!“

Projekt „Mějme je rádi, i když jsou jiní!“je již šestým preventivním projektem, který realizujeme na naší škole. Tento projekt kontinuálně navazuje na preventivní projekty realizované v letech 2009 až 2018 a současně posiluje vybrané oblasti minimálního preventivního programu školy. Páteří minimálního preventivního programu v letošním školním roce jsou emoce a vztahy. Emoce jsou základem lidského bytí, ovlivňují naše chování, jsou podstatou křehkých vztahů zejména v období dětství a dospívání. V současné době navštěvuje naší školu téměř 400 žáků a z toho čtvrtina žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a další s různými stupni pedagogické i psychologické podpory. V takto různorodém prostředí, kde každé dítě má jiné potřeby, jiné zkušenosti, výchovu, dovednosti je na denním pořádku řešení vztahových problémů mezi dětmi už v tom nejmladším věku. U zdravých dětí je v období puberty těžké najít sama sebe a své místo v kolektivu, co teprve u dětí s různými odchylkami či poruchami. Navázání sociálních vazeb a kontaktu bývá pro tyto děti velmi komplikované. Jejich jinakost, časté střídání nálad, emoční nestabilita, ataky a afekty jsou příčinami přetrvávajících nedorozumění, nepochopení, jejich odmítání, vztahových problémů v kolektivu dětí.  Tento projekt je zaměřen na budování a podporu pozitivních třídních klimat, na implementaci vhodných vzorů, modelů chování, tvorbě pozitivních postojů žáků ve třídách s „rizikovými“ žáky a přetrvávajícími výchovnými problémy.

      V prvních dvou měsících školního roku jsme realizovali první část projektu pod názvem  – Já a moje třída.

Koncem září 20.-27. 9.2018 se žáci šestých ročníků a čtvrté třídy účastnili dvoudenního adaptačního pobytu ve Vyšních Lhotách pod vedením naší dlouholeté externí lektorky Bc. Svobodové.J.,Dis. a také metodičky prevence PaedDr. Halamové. Cílem tohoto pobytu bylo nastartovat žádoucí způsoby chování žáků ve třídě, hlouběji poznat sebe, své spolužáky i třídního učitele, pojmenovat a hledat řešení problémů, které nás dlouhodobě trápí.  Při realizaci pečlivě sestavených aktivit mohli žáci prožít pocity úspěchů/neúspěchu, radosti/ zklamání, přijetí/nepřijetí, zjistit jaké je mé postavení ve třídě, co udělat jinak a jak, jak fungovat a neubližovat, chápat, že spolužáci mohou věcem rozumět jinak než já  …..  a získat mnoho dalších dovedností potřebných pro fungování v kolektivu třídy i jinde.

Ve spolupráci s metodičkou prevence proběhl v 5. až 9. ročnících dotazníkový průzkum aktuálních vztahů mezi žáky. Tyto dotazníky pomáhají třídním učitelům nahlédnout „pod pokličku“ třídních vztahů, pomáhají najít žáky, kterým se nedaří „zapadnout“ do kolektivu, jsou dětmi odmítání, a také najít žáky, kteří svou agresi ohrožují jiné, či žáky, kteří mají jiné, osobní problémy, ovlivňující jejich fungování ve škole, prožívání, vztahy a následně těmto dětem pomoct.

V listopadu budeme plynně pokračovat v preventivní činnosti ve třídách s problematickým klimatem. Pod odborným vedením lektorky Bc. Svobodové a školního psychologa Mgr. Jadlovce proběhnou ve vybraných třídách intenzivní preventivní bloky s programem cíleným na posílení dovedností žáků reagovat na stresující situace, správně je vyhodnotit a následně asertivně reagovat, žádoucím způsobem fungovat v kolektivu třídy tak, aby žáci  neohrožovali sebe ani spolužáky, aby se cítili dobře a bezpečně. 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI