PROJEKTOVÝ CELOŠKOLNÍ DEN VODY

Ve středu 22. 3. 2023 jsme na naší škole slavili Den vody. Všechny třídy měly přichystaný nějaký program, kterým si připomněly, jak je voda pro náš život důležitá a nepostradatelná. Byl to náš modrý den, děti měly přijít do školy v modrém.

Naši nejmenší, žáci 1. ročníku si již den předem udělali program Veselé zoubky, ve kterém plnili úkoly a učili se, jak se o zuby starat. Odměnou jim byly taštičky s dárky. Na to navázaly paní učitelky i následující den, kde si s dětmi povídaly o vodě a přišli se za nimi podívat žáci 9. ročníku, kteří si pro ně připravili hry a soutěže o vodě.

Druhý ročník se dozvěděl něco nového o vodě prostřednictvím pohádky Koloběh vody od společnosti SmVak. Děti také hrály vodní pexeso nebo luštily křížovky.

Žáci třetího a čtvrtého ročníku se rozlosovali do skupin a ty pak první tři vyučovací hodiny kolovali po třídách mezi různými učiteli, kteří si pro ně připravili program o vodě. Např. dělali pokusy s vodou, psali dopis a přání vodě, vymýšleli básničky písně a zpívali písničky, luštili úkoly pomocí QR kódů na tabletech a připomněli si, jak šetřit vodou, jak nám voda pomáhá a čím škodí, také hledali v mapě nejbližší vodní toky a přehrady. U dětí mělo toto netradiční učení velký úspěch.

Pátý ročník se vydal na túru. Zajel autobusem na Visalaje a Morávku, poté navštívil prameny řeky Morávky.

Třídy 6. A a 6. C navázaly na loňský Den vody, kdy zhlédly prezentaci o Skalické Morávce a nyní šly pátrat a prozkoumávat řeku, aby tuto oblast viděly na vlastní oči. Pro žáky 6. B byla připravena ukázka odběru hydrobiologického vzorku z řeky Morávky, následně byla provedena prezentace hlavních skupin vodních bezobratlých živočichů. Děti samy z odebraného vzorku lovily pomocí pinzet vodní organizmy, odkládaly je na Petriho misky a získávaly další informace.

Sedmý ročník navštívil Úpravnu vody ve Vyšních Lhotách. Spojil procházku se vzděláváním. Viděl, jak se stane z vody pitná voda.

Třída 8. B si připravila program pro naše nejmenší kamarády, děti MŠ. Žáci pro ně měli nachystané hry, soutěže a učili je různým dovednostem.

Naše deváté třídy a 8. A se vydaly na prohlídku Čističky odpadních vod v Raškovicích a ve Sviadnově. Žáci zde viděli, jaká voda přichází z našich domovů a jak ji lze vyčistit a znovu pustit do přírody.

Počasí nám přálo, sluníčko nás hřálo a tento den jsme si užili. 🙂

Děkujeme všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na přípravě programu pro děti ze školky i pro žáky ze ZŠ.

Naděžda Koperová, Jiří Kroča, Markéta Muroňová

 

smart