Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > První pomoc v interaktivní učebně biologie v Třinci

První pomoc v interaktivní učebně biologie v Třinci

V prosinci se žáci 8.ročníků účastnili výukového programu – Poskytování první pomoci. Ve spolupráci s paní Petrou Foldynovou, odbornou lektorkou výuky v interaktivní učebně biologie  v DDM v Třinci, jsme připravili a následně realizovali dopolední výuku zaměřenou na získání dovednosti poskytnout první pomoc, ošetřit zraněného člověka, přivolat záchrannou službu. Žáci si pod vedením lektorky zopakovali znalosti získané ve škole a následně je prohloubily o praktickou zkušenost. Sami si na figurínách vyzkoušeli resuscitaci člověka, různé obvazové techniky, postupy ošetření různých zranění (popálení, otravy, krvácení, šokové stavy…). V moderní učebně si mohli prohlédnout různé modely lidského těla a orgánů, osahat je. Největší úspěch měla simulace těhotenství, kdy jsi někteří kluci navlékli těhotenskou vestu, simulující váhu dítěte.  Po chvilce „těhotenství“byli rádi, že jsou kluci. 

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI