REVOLUTION TRAIN

Primární protidrogové prevence není asi nikdy dost a my jsme s některými žáky devátého ročníku v pondělí odpoledne zamířili na jiný druh těchto aktivit. Na frýdecké nádraží přijel vlak, který se skládal z osmi vagónů. Postupně jsme prošli nejen prostory vlaku, ale i životem mladých lidí, kterým jedno špatné rozhodnutí změnilo život…

Formou interaktivního a zážitkového vzdělávání se děti dozvídaly o legálních i nelegálních drogách, závislostech i problémech spojených s touto problematikou.

Věříme, že je tento program navede k pozitivním životním volbám.

Dana Bednářová, Daniela Beloritová