ROZDĚLENÝ SVĚT A ČESKOSLOVENSKO V NĚM – 1945-1992

Ve středu 7. prosince 2022 se pro účastníky letošního ročníku dějepisné olympiády konal přípravný seminář na téma „Rozdělený svět a Československo v něm – 1945-1992.“

Úvodní činností semináře byla skupinová práce, během které měli žáci za úkol seřadit podobizny československých prezidentů podle časové posloupnosti. Na to navázalo představení klíčových mezníků dějin Československa v letech 1945-1992 (1945, 1948, 1968, 1989, 1992).

Posléze byl výklad zaměřen na celosvětové dění během studené války. Celá situace byla popsaná pomocí mapy a pojmu železná opona, který jsme si též přiblížili v dokumentární ukázce České televize.

Poslední číst semináře byla věnována symbolům komunismu, komunismu obecně a doplňovacímu cvičení zaměřeného na období komunistické vlády. Na závěr byla žákům doporučena příslušná studijní literatura ke školnímu kolu dějepisné olympiády.