SBĚR PAPÍRU A BATEREK ZŠ A MŠ RAŠKOVICE

Vážení rodiče, milí žáci,

SBĚR RECYKLOVATELNÝCH ODPADŮ,

 a to konkrétně papíru a baterek,

se koná ve středu 5. října 2022 od 12.00 do 16.00 a ve čtvrtek 6. října od 7.00 do 8.00 u hlavní budovy naší školy.

Papír svažte do pevných balíků (zvlášť časopisy a noviny, kancelářský papír, zvlášť karton), případně jej dejte do krabic, abychom je mohli stabilně ukládat do kontejneru, který bude přistaven u školy. Papír letos již neodevzdáváme na sběrný dvůr. Baterky prosím spočítejte. Děkujeme za spolupráci a dodržení uvedené doby.

Děkujeme, že se podílíte na třídění odpadů a jejich dalším využití, na ochraně stromů, lesů a celé planety Země.

Dana Kuriplachová