Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > Soutěž pro žáky školy – HISTORIE NAŠÍ STÁTNOSTI

Soutěž pro žáky školy – HISTORIE NAŠÍ STÁTNOSTI

Obec Raškovice – Místní knihovna
Památník Raškovic
Základní škola a mateřská škola
R a š k o v i c e

HISTORIE NAŠÍ STÁTNOSTI

VZNIK REPUBLIKY
V SOUVISLOSTECH SVĚTOVÝCH DĚJIN

TEMATICKÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V RAŠKOVICÍCH
KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
NAŠEHO SAMOSTATNÉHO STÁTU

Cíl soutěže : seznámit žáky s událostmi v letech 1914-1918, nenásilně a poutavě, aby pochopili tyto události v kontextu dnešní doby, hrozby terorismu, potlačování svobody projevu, vážili si doby, ve které žijí se všemi výhodami a bezpečím pro život. Pocítili národní hrdost a soudržnost, uvědomili si vztah k rodné zemi a její historii. Pochopili souvislosti ve světě, jak žijí některé národy, zejména děti, v zemích, kde válečný konflikt probíhá nebo kde jsou potlačována základní lidská práva.

Vzhledem k výročím v roce 2018, a to zejména k výročí ukončení I. světové války a vzniku samostatné republiky, bude soutěž zaměřena na průběh událostí v místě školy, přímo v obci Raškovice a okolí, zaměřena na válečnou tématiku, život vojáků, dějinné události a osudy rodin poznamenané válečnými událostmi.

I. Kategorie pro žáky I. stupně 1. – 4. třída

A. literárně odborná část
B. výtvarná část
C. vědomostní část – kvíz, otázky 1. – 3. třída, 4. třída

II. Kategorie pro žáky II. stupně 5. – 8. třída

A. literárně odborná část
B. výtvarná část
C. vědomostní část – kvíz pro 5. a 6. třídu, 7. a 8. třídu.

vědomostní kvíz:

Soutěž probíhá ve třech částech – výtvarné, literární a vědomostní.
A) Literárně odborná propojená s výtvarnou – pro náročnost je možné pracovat ve dvojici či skupině. Lokalizovat památníky věnované padlým hrdinům v obcích, Raškovice, Vyšní Lhoty, Pražmo, Krásná, Morávka, provést fotodokumentaci, či vytvořit prezentaci, dodat popisky, zajít na obecní úřady či za kronikáři a pokusit se zjistit některé dobové skutečnosti. Jak souvisí pomníky legionářů a památníky padlých v 1.světové válce s naší vlastí a dnešní svobodnou samostatnou republikou. Popř. zjistit něco o padlých na památnících od rodinných příslušníků padlých formou rozhovoru. Pokud ještě jsou pamětníci. Rozsah práce žáci 1.-3.ročníku max. 1 strana A4, starší žáci cca max.3 stran A4, prezentace do 10 sladů. Forma leporela, plakátu, brožury,

B) Výtvarná- pro oba stupně,
Kat.B1-výtvarné zpracování námětu ilustrační formou dějinných událostí, válečné dobové bitvy, osvobozeneckého boje legií a vojsk, možno čerpat i témata z pověstí a bájí, popř. indiánská bitva za práva Indiánů, jiných etnik a menšin… jako ilustrace „boj za práva národa“.
Kat.B2-Protiválečný plakát nebo leták proti potírání lidských práv.
Kat. B3- pacifistické téma Dny NATO.

C) Vědomostní – test dle kategorií

Využití odkazů:
http://www.csol.cz/domains/csol.cz/
Spolek pro vojenská pietní místa, včetně odkazu web: http://www.vets.cz/
Místní knihovny – Raškovice, Pražmo, Morávka, Krásná, Vyšní Lhoty
Kroniky obce – nutno zajít za zastupiteli obcí nebo kronikáři obcí

ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE:

Práce z obou kategorií budou shromážděny ve škole do 14.5.2018,
vědomostní kvíz je možné odevzdat přímo v knihovně Raškovic paní Zemanové
a vyhodnoceny 28.5. 2018.
Slavnostní vyhlášení nejlepších prací proběhne v pondělí 4.června 2018 od 9 hodin za účasti mladých autorů, vedení školy, starosty obce, knihovny, Památníku Raškovic v Modrém salónku Základní školy v Raškovicích.

Na soutěž bude navazovat exkurze pro žáky, jež se soutěže zhostí nejlépe, se zájmem nebo uspějí v některé části soutěže. Do bunkrů a opevnění v Darkovičkách, Darkovicích a památníku v Hrabyni. A v souvislosti s tím exkurze do legiovlaku, který zavítá do Frýdku-Místku v rámci oslav výročí vzniku republiky.

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI