TURNAJ V MINIHÁZENÉ

Ve středu 15. března 2023 se sešli žáci 1. – 3. ročníku ráno v naší sportovní hale. Paní učitelka Muroňová a pan učitel Sonnek si pro ně připravili sportovní dopoledne, konal se tu 1. ročník turnaje v miniházené. Po úvodním slovu, organizačních pokynech se děti rozešly na rozcvičku a pak už se začalo hrát.

Všechny třídy si proti sobě zahrály, takže si např. prvňáci zkusili, jaké je to hrát s třeťáky. Hrací čas byl stanoven na 8 minut a hrálo se celkem 9 kol na 3 hřištích. Děti, které zrovna nehrály, povzbuzovaly své hráče, mohutně fandily. Ti, kteří hrát chtěli, měli možnost. Paní učitelky, které se změnily na trenérky, je v zápasech střídaly, aby dosáhli nejlepšího výsledku. Vše za dohledu rozhodčích, které dělali vybraní žáci 7. a 9. tříd.

A jak turnaj skončil? Jak se jednotlivé třídy umístily?

8. místo – 1. B paní učitelky Koperové, 7. místo – 1. C paní učitelky Felcmanové, 6. místo – 1. A paní učitelky Škvárové, 5. místo – 3. C paní učitelky Majerové, 4. místo – 2. B paní učitelky Kovalčíkové.

3. místo si odnesla 3. A paní učitelky Muroňové, 2. místo si vybojovala 2. A pana učitele Theuera a VÍTĚZEM 1. ROČNÍKU TURNAJE V MINIHÁZENÉ SE STALA třída 3. B paní učitelky Hlisnikovské.

Každý hráč či fanoušek si odnesl sladkost, pro první tři místa byly připraveny poháry, diplomy a VÍTĚZ si navíc odnesl putovní pohár.

Také byli vyhlášeni nejlepší hráč a hráčka jednotlivých tříd, kteří si odnesli přívěsky. Nejlepšími hráči celého turnaje pro tento rok byli Renáta Vitásková z 2. A a Samuel Gardoš z 3. B.

Turnaj se vydařil a budeme se těšit na jeho další ročník.

Markéta Muroňová