Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > Volby zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady základní školy.

Volby zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady základní školy.

Zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady základní školy.

1. Příprava voleb:
1.1. Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy dne 5. 9. 2018 zveřejněním na webových stránkách školy.
2. Průběh voleb:
2.1. Volby proběhly dne 11. 9. 2018. Oprávnění voliči obdrželi hlasovací lístky, které po označení kandidátů, které volí, odevzdali. Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:
3. Výsledek voleb:
3.1. Bylo odevzdáno 215 hlasovacích lístků. Jednotliví kandidáti obdrželi tyto počty hlasů:
Paní Jaroslava Danková ……………….158
Pan Ing. Jiří Stýskal……………………134
Paní Jana Ramíková…………………….106

3.2. Do školské rady tím byla zvolena: Jaroslava Danková a Ing. Jiří Stýskal
3.3. Ostatní kandidáti zůstávají jako náhradníci v pořadí: Jana Ramíková

V novém volebním období budou zákonné zástupce žáků ve školské radě základní školy zastupovat:

Ing. Jiří Stýskal
Ing. Hana Silvestrová
paní Jaroslava Danková

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI