VÝCHOVA DĚTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Ve dnech 28. 11. a 16. 12. 2022 proběhly v raškovické škole dva cykly preventivně výchovného programu v oblasti požární a civilní ochrany. Zúčastnily se jich 2. a 6. třídy, každá v celkovém počtu dvou šedesátiminutových hodin.

Cílem tohoto programu je s téměř pedagogickým přístupem vzdělávat v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva přiměřenou formou za přátelské a důvěrné atmosféry přesně vytyčené věkové skupiny dětí. Prostřednictvím dětí je rovněž utvářen informační kanál mezi hasiči a rodiči dětí. V každé hodině s dětmi pracovali dva instruktoři, hasiči z řad Sboru dobrovolných hasičů Krásná – Mohelnice, kteří byli k této práci proškoleni lektory Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a občanského sdružení Citadela Bruntál.

Mgr. Antonín Tulach, instruktor PVČ