ZÁBAVNÝ PRAVOPIS – 7. B, 8. A

Pravopis a zábava – jde to vůbec dohromady? V pátek 26. ledna 2024 se třídy 7. B a 8. A přesvědčily, že ano!

Žáci si nejprve vyzkoušeli aktivitu na vybavování vyjmenovaných slov pomocí obrázků. Posléze si hráli se slovy, kdy vytvářeli např. slova s předponou z. Dále vzpomínali na slova, ve kterých se vyskytuje y po c nebo v nichž se uprostřed píše ú.

Ve druhé části hodiny si žáci zasoutěžili při běhacím diktátu. Úkolem skupin bylo co nejrychleji a nejpřesněji přepsat text z originálního papíru na čistý list. Na závěr si ve skupinách připravili scénku, do níž museli zahrnout pět vyjmenovaných slov ze seznamu.