Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > EVVO

EVVO

Náš envirok

Náš envirok zahrnuje naše celoroční environmentální aktivity, jimiž naši žáci přispívají k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí, získávají potřebné znalosti a dovednosti pro udržitelný rozvoj společnosti na naší planetě a které jsou součástí osvětového působení školy v našem okolí. Zaměřují se na environmentální problémy v naší obci a regionu, zapojují se do mezinárodních projektů, spolupracují s rodiči, veřejností a jinými školami. V průběhu enviroku pracují na plnění cílů EVVO v rámci témat: senzitivita a vztah k přírodě, zákonitosti životního prostředí, environmentální problémy a konflikty, výzkumné dovednosti a znalosti, akční strategie.

Envirok 2016/17

Chtěli bychom Vám představit naše celoroční environmentální aktivity, kdy žáci naší školy přispívají k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí, získávají vztah k přírodě a k naší planetě.

Práci v Ekotýmu jsme zahájili podzimním ekopobytem 22.9. na chatě na Zlatníku, kde jsme si naplánovali aktivity na celý školní rok.

Jako každý rok jsme připravili bohatý program na celoškolní akci Den stromů, který jsme slavili 25.10.  Některé třídy se vypravily na procházku s lesním pedagogem Ing. Kohutem, jiné výtvarně zpracovávaly plakáty a portfolia k jednotlivým stromům. Větší žáci vyráběli krmítka a pítka pro ptáky, cedulky ke stromům v areálu školy a poté vše instalovali.

7.listopadu nás navštívil v rámci Celosvětového dne Ekoškol Ekotým ze ZŠ v Dobré. Prohlédli si vystavené klipy a ekonástěnku s našimi aktivitami, ekokodex a lesní učebnu. Poté jsme pro ně měli připravené různé vědomostní soutěže a nakonec jsme si v naší nové hale společně zahráli vybíjenou.

 

V rámci programu Ekoškola jsme se přihlásili do mezinárodní kampaně „Litter Less – Když méně znamená více aneb Snižme množství odpadu“. Dali jsme si za cíl snížit množství igelitových tašek, které ještě mnozí z nás používají. Proto si náš Ekotým připravil ušité batikované tašky, které jsme krásně vyzdobili a s velkým úspěchem prodali rodičům na jarmarku na akci Vánoční strom.

 

Také na Den Země jsme se věnovali výrobě textilních tašek. Každý žák z naší školy společně se svým třídním učitelem si vyrobil a ozdobil svou látkovou tašku z použitého materiálu (prostěradla, trička), kterou věnoval rodičům na nákupy nebo ji má k vlastnímu použití. Tuto akci jsme se rozhodli ukončit aukcí, kdy každá třída nabídla jednu tašku do dražby a za ni získala penízky do třídního fondu.

 

V jarních dnech proběhl Den vody. Každá třída se věnovala problematice vody a připomínala si její důležitost. Pro žáky prvních až třetích tříd jsme měli připravené sférické kino. Čtvrté třídy se vydali zkoumat různé druhy vody pod mikroskopem, zašli si vyčistit studánku a podívali se na sádky pod přehradou Morávka, kde se chovají ryby. Páťáci zpracovávali téma vody ve škole, vymýšleli básničky, pohádky, kreslili výkresy a dělali klipy na naši spojovací chodbu. Šesťáci tvořili knihu o vodě a hydromapy Raškovic a okolí, také se zašli projít kolem řeky Morávky. Sedmáci absolvovali exkurzi na Úpravně vody ve Vyšních Lhotách. Osmáci si připravili program pro naše nejmenší děti ve školce. Měli připravené hry, pohádky o vodě, dokumenty, prezentace, spoustu zábavných úkolů a také vyrobenou morénu.

 

Začátkem dubna jsme si vyjeli na jarní (sněhový) ekopobyt  na Zlatník, abychom se domluvili na aktivitách, které nás čekají do konce tohoto školního roku. Jsme moc rádi, že na této chatě se můžeme setkávat a pracovat všichni společně na našich projektech a úkolech z Ekoškoly. Maminky nám přibalily upečené buchty a bábovky, abychom měli dostatek energie k tvoření a přemýšlení. Výtvarně jsme zdobili PET láhve, do kterých jsme zasadili kytičky, kterými jsme 3. května potěšili místní  maminky – babičky.

 

Během celého školního roku jsme plnili úkoly z celostátního projektu Recyklohraní a sbírali jsme vysloužilé mobily, abychom si mohli za získané body objednat ,,ekofoťák“.

 

 

Také jsme se aktivně zapojili do sběru papíru a starých vysloužilých elektrospotřebičů a baterek. Letos žáci naší školy odevzdali do Sběrného dvora 8 157 kg papíru.

V programu Ekoškola jsme se přihlásili do výzvy získat vermikompostér, který bychom využili pro recyklaci bioodpadu, který máme z projektu Ovoce do škol a bioodpadu ze školní jídelny. Získaný výživný substrát upotřebíme v našem školním skleníku pro pěstování pokojových  květin.

 

Na konci školního roku nás ještě čeká Den s Lesy ČR a za naši celoroční práci výlet do ZOO v Olomouci.

Děkujeme všem, kteří nám při naší práci pomáhali a podporovali nás.

Ekotým ZŠ Raškovice:

Lidka Hlisnikovská, Anička a Majda Klementovy, Klárka Klanicová, Terka Kohutová, Nikol Verešová, Žofka Pánková, Danka a Terka Míčkovy, Eda Muroň, Vojta Ochman, Péťa Hrabec, Béďa Paprskář, Amálka a Vendy Mecovy,

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI