Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > EVVO

EVVO

EVVO
neboli Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je z anglického termínu environmentaleducation, kde „environment“ znamená životní prostředí a a „education“ je chápáno jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin od nejmenších dětí po dospělé.
Environmentální výchova znamená výchovu k citlivému a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí, lidem, společnosti a planetě Zemi. Prvky ekologické výchovy prolínají celým výchovným působením.
Cílem dlouhodobého pozitivního působení na žáky je jejich šetrnější a citlivější přístup k životnímu prostředí.
V rámci EVVO probíhají na naší škole různé aktivity, školní i mimoškolní činnosti ve spojení s výchovou k udržitelnému rozvoji v místním i globálním měřítku. Pro žáky jsou cíleně vybírány celoroční environmentální aktivity, jimiž naši žáci přispívají k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí, získávají potřebné znalosti a dovednosti pro udržitelný rozvoj společnosti na naší planetě a které jsou součástí osvětového působení školy v našem okolí. Zaměřují se na environmentální problémy v naší obci a regionu, zapojují se do mezinárodních projektů, spolupracují s rodiči, veřejností a jinými školami.

Aktivity v rámci EVVO:
• využití námětů environmentální výchovy v jednotlivých předmětech
• program EKOŠKOLA
• spolupráce s jednotnými složkami veřejné správy v rámci obce
• zapojení školy do projektového dne v rámci Dne stromů, Světový den vody, Dne Země, Evropský den bez aut
• aktivity pro 1. stupeň a děti z MŠ organizované žáky 2. stupně
• třídění odpadu ve škole
• návštěva naučných pořadů Tonda Obal
• exkurze: Čistička odpadních vod v Raškovicích, Úpravna vody ve Vyšních Lhotách, přehrada Morávka, Frýdecká skládka
• vycházky do přírody, učení v přírodě, v lesní učebně
• využívání nabídek center ekologické výchovy
• zapojování žáků školy do přírodovědných soutěží a olympiád
• školní výlety spojené s návštěvou přírodních zajímavostí, vzdělávací akce, výstavy

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI